کتابها
اثری آموزشی است که روش صحیح خواندن قرآن کریم را برای دانش‌آموزان سال پنجم ابتدایی بیان کرده است. این کتاب، که در هشت درس تنظیم شده، بخش‌هایی از علم تجوید را با زبانی ساده و همراه مثال‌ها و تمرین‌های متعدد و متنوع تدریس نموده است و در واقع، ادامه کتاب تجوید (1) و (2) می‌باشد. عنوان درس‌های آن عبارتند از: غُنّه، ادغام، قلب، اخفاء، احکام میمِ ساکن (ادغام و اخفاء)، اظهارِ میم ساکن، احکام نون ساکن و تنوین (اظهار).
رسنامه دانش‌آموز سال چهارم ابتدایی برای آموزش روش صحیح خواندن قرآن کریم است. این کتاب، که در هشت درس تنظیم شده است، بخش‌هایی از علم تجوید را با زبانی ساده و همراه با مثال‌ها و تمرین‌های متعدد و متنوع آموزش می‌دهد و در حقیقت، دنبال کتابِ تجوید (1) است. عنوان درس‌های آن عبارتند از: اهمیت تجوید، علامت‌های وقف، صفات حروف (استعلاء)، استفال، قلقله، تفخیم و ترقیقِ راء و مدّ.
اثری آموزشی است که روش صحیح خواندن قرآن کریم را برای دانش‌آموزان کلاس سوم ابتدایی بیان کرده است. این کتاب، که در هشت درس تنظیم شده، بخش‌هایی از علم تجوید را با زبانی ساده و همراه مثال‌ها و تمرین‌های متعدد و متنوع آموزش می‌دهد. عنوان درس‌های آن عبارتند از: آداب تلاوت قرآن، اصول وقف (در سه درس)، چگونگی تلفظ کلمه الله، سجده تلاوت و همزه.
اعتقادات اسلامی و ارزش‌های جامعه مسلمان را با زبان شعر برای کودکان بیان می‌کند. اثر حاضر مرجع مناسبی برای آموزش باورهای دینی است، زیرا علاوه بر آن که شیوه صحیحی را انتخاب کرده، نقاشی‌های زیبا و چشم‌نوازی دارد که بی‌شک برای کودکان بسیار جذاب خواهد بود. در جلد نخست این اثر، به اساسی‌ترین مفاهیم دینی پرداخته شده و دلایل عقلی وجود خدا به شیوه‌ای ابتکاری عرضه شده است.
اعتقادات اسلامی و ارزش‌های جامعه مسلمان را با زبان شعر برای کودکان بیان می‌کند. اثر حاضر مرجع مناسبی برای آموزش باورهای دینی است، زیرا علاوه بر آن که شیوه صحیحی را انتخاب کرده، نقاشی‌های زیبا و چشم‌نوازی دارد که بی‌شک برای کودکان بسیار جذاب خواهد بود. در جلد نخست این اثر، به اساسی‌ترین مفاهیم دینی پرداخته شده و دلایل عقلی وجود خدا به شیوه‌ای ابتکاری عرضه شده است.
اعتقادات اسلامی و ارزش‌های جامعه مسلمان را با زبان شعر برای کودکان بیان می‌کند. اثر حاضر مرجع مناسبی برای آموزش باورهای دینی است، زیرا علاوه بر آن که شیوه صحیحی را انتخاب کرده، نقاشی‌های زیبا و چشم‌نوازی دارد که بی‌شک برای کودکان بسیار جذاب خواهد بود. در جلد نخست این اثر، به اساسی‌ترین مفاهیم دینی پرداخته شده و دلایل عقلی وجود خدا به شیوه‌ای ابتکاری عرضه شده است.
آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی اسلام را در قالب شعرهای کودکانه بیان می‌کند. اثر حاضر ابتکاری در نشر معارف دین برای کودکان است. در آغاز هر بخش آیه‌ای از قرآن کریم به همراه ترجمه فارسیِ آن، زینت‌ بخش آن درس است. در ادامه بین هفت تا ده بیت مثنوی ساده کودکانه، مفاهیم آیه مذکور را شرح می‌دهد و در صفحه بعد، یک نقاشی با متناسب موضوع درس آمده است. در پایان هر درس، نکاتی برای اولیا و مربیان کودکان قرار گرفته که شیوه تدریس مناسب آن درس و نحوه بحث و آموزش مفاهیم ارائه شده را یادآوری می‌کند.
آثار سوء کارتونهای غربی را بر ذهن و عقیدۀ کودکان مسلمان بیان می‌کند. نویسنده در آغاز، تأثیرات عمیق عقیدۀ صحیح بر تربیت کودک را ذکر کرده و چگونگی اثرپذیری عقیدتی کودکان از والدین و محیط را توضیح می‌دهد. وی در ادامه، انگیزه‌ها و چگونگی پیدایش کارتونهای کودکان را تشریح کرده و آثار نامطبوع روانی آنها را برمی‌شمارد. او اشتباهات و تأثیرات مخرب کارتونها را به پنج بخش تقسیم می‌کند: اثرگذاری بر عقیدۀ توحید ربوبیت، اثر بر مبانی توحید الوهیت، تبلیغ و ترویج دیگر ادیان، ترویج جادوگری، و مسخره کردن عقیدۀ ایمان به آخرت. بخش پایانی کتاب به توضیح راه‌های مبارزه با این خرابکاریها و معرفی جایگزینهای مطلوب و مناسب اختصاص دارد.
اثر مختصر و خواندنی‌ای است درباره اعمال شایسته و ذکرهای روزانه برای کودک مسلمان. در این کتاب، تلاش شده است تا با نثری ساده و لحنی دوستانه، برخی از واجبات و مستحبات دینی برای کودک مسلمان بیان شود و وظایف او را در لحظات مختلف روز و شب نسبت به خداوند متعال و بندگانش شرح دهد. بدین منظور، برخی از روایات رسیده از پیامبر رحمت و مغفرت صلی الله علیه وسلم در رویدادهای روزانه و مواجهه با برخی امور، بیان می‌شود. برخی از آنها عبارتند از: ذکر بیدارشدن از خواب، اهمیت بهداشت دهان و دندان، دعای آغاز و پایان وضو، ذکرِ شنیدن اذان، دعای ورود و خروج برای خانه و مسجد، ذکرِ غذاخوردن و آب نوشیدن، اهمیت نیکویی به پدر و مادر و زیردستان، سنت عیادت از بیمار و دعا در هنگام مصیبت.
شرح حال پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و سلم ـ‌ و رویدادهای زندگی ایشان است. نویسنده در اثر حاضر با بهره‌گیری از منابع معتبر تاریخی و روایی، سیرۀ رسول خدا را با نثری ساده و خواندنی بیان می‌کند. وی در آغاز، ویژگی‌های جامعه جاهلی عربستان و ادیان قبل از اسلام را برشمرده و به دلایل بعثت پیامبر در جزیرة العرب می‌پردازد. آنگاه به نَسَب شریف آن حضرت اشاره کرده و چگونگی تولد و رشد ایشان تا دوران نوجوانی را بیان می‌نماید. او در فصل آتی، به داستان بنای کعبه اشاره کرده و نحوۀ بعثت و حوادث مرتبط با آن را شرح می‌دهد؛ سپس نحوۀ تبلیغ دین در مکه و مراحل مختلف آن را توصیف کرده و دلایل هجرت به حبشه و سپس مدینه را بازگو می‌نماید. شرح جنگ‌های مسلمانان پس از هجرت به مدینه و جنگ‌های خارجی با دیگر اقوام و ادیان موضوع فصل بعدی کتاب است. نویسنده در بخش پایانی کتاب درس‌های وحدت و یکتاپرستی اسلام را برشمرده و رویدادهای واپسین روزهای زندگی شریف حضرت رسول را شرح می‌دهد.
بیان اعتقادات، عادات و ارزش‌های اسلامی به زبان ساده برای کودکان است. نویسنده در این کتاب کوشیده است تا مهم‌ترین باورهای دینی اسلام را با نثری روان و به دور از اصطلاحات تخصصی، به مخاطبانِ خردسال عرضه کند. وی در فصل اول، درس‌های مهمی درباره خداشناسی بیان می‌کند و سپس پیام اسلام، دلیل اقامه نماز و ادای زکات، فریضه روزه و حج خانه خدا را بازگو می‌نماید. در ادامه، درس‌هایی از اصول ایمان و مباحثی درباره پیامبران الهی را شرح می‌دهد.
مجموعه حکایت‌هایی است درباره شخصیت‌های دیندار و بزرگ تاریخ و مؤمنانی که دلاورانه بر عقیده و ایمان خویش پافشاری کردند. نویسنده در اثر حاضر، با بهره‌گیری از روایات تاریخی موثق می‌کوشد تا راه‌های مداومت بر دین و باورهای توحیدی صحیح را بیان کند و نشان دهد که مؤمنانی که نامشان جاودانه شد، چه راه و رسمی را پیموده‌اند. وی با استناد به آیات روشنگر قرآن کریم و سخنان گهربار نبوی صلی الله علیه و سلم ارزش های معنوی حفظ ایمان و تقوای الهی را بازگو کرده و مواهب و سعادتی را برمی‌شمارد از این رهگذر نصیب مؤمنان می‌شود.
مجموعه داستان‌های پند آموزی است با موضوع صبر و استقامت بر دین و تحمل سختی‌های این راه مقدس. این داستان‌ها درباره کسانی است که مشتاق بهشت و دیدار پروردگارشان بوده‌اند؛ آنان که بی توجه به شهوات و لذت‌های زودگذر، بر عهد و پیمان خود با الله استوار و ثابت‌قدم بودند. نویسنده پس از نقل هر داستان، به آن دسته از آیات قرآن و احادیث نبوی اشاره می‌کند که درباره موضوعِ داستان هستند و سپس نتایج اخلاقی هر یک را برمی‌شمارد و از رهنمودهای الهی و نبوی صلی الله علیه و سلم برای روشنگری و ارائه طریق بهره می‌برد.
اين كتاب در بردارنده مباحثى از توحيد، فقه، حديث، آداب اسلامی‌ و ساير موارد اسلامی‌ مى ‌باشد، و سعى شده است توحيد و يگانه پرستى و اركان ايمان و اسلام بطور مختصر شرح داده شود.
مجموعه نام‌های موجود در قرآن و فرهنگ ایران برای نامگذاری کودکان است. نویسنده در آغاز کتاب، یکی از وظایف مهم اولیا را انتخاب نام مناسب برای فرزندانشان دانسته و چندین روایت از حضرت رسول در این باره نقل می‌کند. سپس با استفاده از پنج اثر مهم و شاخصی که در این موضوع نوشته شده است، ابتدا اسم‌ها مناسبی برای پسران پیشنهاد می‌دهد که برگرفته از اسماء و صفات الهی هستند. سپس نام‌های متعدد حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم را معرفی و آنگاه اسامی پیامبرانی را که در قرآن آمده است، ذکر می‌کند. اسامی مردان و زنان صحابی و نام‌های عربی و فارسیِ مناسب برای دختران و پسران در بخش‌های بعدی کتاب آمده است.
اصول دین اسلام را بر اساس اعتقادات اهل سنت و جماعت با زبانی ساده و کودکانه بیان می‌کند. این اثر، که در مجموعۀ کودک مسلمان قرار دارد، می‌کوشد با نثری ابتدایی و آسان دربارۀ مفهوم توحید ونبوت و معاد توضیحاتی مقدماتی بیان کرده و اندیشۀ کودکان را با مهم‌تریم مفاهیم دینی اسلام آشنا سازد. در آغاز هر مبحث، آیه‌ای از آیات قرآن کریم به تناسب بحث ارائه شده و سپس چند بیت شعر کودکانه دربارۀ آن مبحث عرضه می‌گردد. در پایان هر بخش نیز نکات آموزشی برای مربیان و اولیا پیشنهاد شده است.