کتابها
نقد و بررسی دروغ‌پردازی‌های شیعه صفوی غالی است که در پیام و کلام «محمد حسین قزوینی» منعکس شده است. وی از جمله شیعیان افراطی‌ای است که به نمایندگی از برخی مراجع و در رأس آنها «ناصر مکارم شیرازی»، در شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی به تبلیغ و هیاهو برای اندیشه‌های افراطی و باطل شیعه اثناعشری پرداخته با طرح سئوالات و شبهه‌های موهوم، سعی در تشویش اذهان مسلمانان و به ویژه، اهل سنت دارد.
معرفی فرقه گمراه بهاییت و شرح و نقد اعتقادات دینی بهاییان و بیان چگونگی انشعاب آن از شیعه است. نویسنده کتاب را با معرفی ارکان اندیشه و اعتقاد بهایی آغاز کرده و ردپای بابیت و بهاییت را در معتقدات شیعی جست‌وجو می‌کند. وی ضمن شرح مناظراتِ «علی محمد باب» با علمای شیعه زمان خود، چگونگی بروز و گسترش بهاییت را بازگو می‌کند.
نقد و ردیه‌ای مفصل است بر کتاب «آنگاه هدایت یافتم» اثر محمد تیجانی. کتاب مذکور، در بردارنده مدعیات مشخصی است که به ظاهر از اهل سنت بوده، اما به دلایل واهی و دروغی، که در کتابش شرح داده، به مذهب شیعه اثنی عشری درآمده است. از آنجا که این اثر یکی از مهم‌ترین ابزراهای شیعه غالی برای غوغاسالاری و اثبات حقانیتش به شمار می‌رود، نویسنده بر آن شده است تا در یک پژوهش تحقیقیِ مبسوط، دروغ‌ها و خطاهای تیجانی را برملا سازد و شیعیان را به بازاندیشی اعتقادات خود دعوت نماید.
بررسی انتقادی اعتقادات تشیع و ردّ عقاید آنهاست. نویسنده این اثر، که رئیس سازمان اهل سنت پاکستان است، با بررسی دقیق کتب حدیثی شیعه، عقاید آنها را با استفاده از آیات هدایتگر قرآن، روایات نبوی و اهل بیت مورد نقد قرار داده و فساد و نادرستی آنها را اثبات می‌کند. وی با احاطه بر مراجع حدیثی شیعه، عقاید باطل آنان را در هفده فصل مجزا جمع‌آوری کرده و با استدلال و احتجاج کافی، به ردّ آنها می‌پردازد.
معرفی فرقه بریلوی هندوستان و شرح چگونگی پیدایش و گسترش آنان و عقاید انحرافی و بدعتگذارانه‌شان است. این فرقه، که مؤسس آن احمد خان بریلوی است، از فرقه‌های انحرافی و دستبافته شیعه است. بریلویت، که در ظاهر به تشیع شباهت دارد زیر لوای تقیه، وارد مذهب حنفی رایج در منطقه «اوتراپرادش» هند شد تا بتواند عقاید شیعی خود را در کالبد اسلامی آنجا وارد کند. بریلوی‌ها، همان ویژگی‌های افراطی، متعصب و بدعتگذار بودنِ شیعیان را دارند و همواره مورد حمایت دولت انگلستان و حکومت شیعی ایران بوده‌اند.
پژوهشی است در اخبار و احادیث منقول درباره مهدی- دوازدهمین امام شیعیان – و برسی صحت و سقم آنها . نویسنده در این اثر می‌کوشد تا با بهره گیری از آیات قرآن، گزاره های تاریخی و روایات ائمه شیعه، اصالت وجود امام زمان شیعه را بررسی نماید . آغاز کتاب، مقاله مستقل کوتاهی است به قلم یکی از همفکران مؤلف، تا خواننده بدین صورت بتواند در مورد محتوای کتاب و جهت گیری آن، ذهنیتی کلی پیدا کند . نخستین فصل کتاب به بررسی روایات شیعی درباره مادر امام زمان و تولد و زندگی او اختصاص دارد .
مفاهیم و مصادیق بدعت در دین اسلام را بیان کرده و اثرات ناگوار و مصیبت‌بار آن را بر جوامع اسلامی شرح می‌دهد. نویسنده، کتاب را با تعریف بدعت و مفاهیم آن آغاز کرده و استدلال می‌کند که چرا بدعت‌آوری در دین حرام است. بحث در تعارض بدعت و سنت و رویکرد پیامبر اکرم در قبال این موضوع، در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد.
بیان اصول عقاید اهل سنت و ردِّ عقاید خرافی و بدعت‌آمیز شیعه است. نویسنده در این اثر، با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، روایات نبوی و کلام صحابه، درستی و حقانیتِ اعتقادات اهل سنت را ثابت نموده و به شبهات و ایرادات شیعه نسبت به این باورها پاسخ می‌دهد. وی بحث را با صداقت و پاکدامنی و فضل صحابه پیامبر- به ویژه خلفا - آغاز کرده و در ابتدا، دلایل عقلی و سپس، شواهد نقلیِ فضیلت صحابه کرام را از خلال تورات، انجیل، قرآن و کتب شیعه استخراج نموده و در اختیار خواننده قرار می‌دهد.
پژوهشی تاریخی – مذهبی است درباره چگونگی پیدایش و نمو اندیشه شیعه و مفاسد و معضلات دینی، اجتماعی و سیاسیِ ناشی از آن. نویسنده در آغاز، عوامل سیاسی- اجتماعی‌ای را برمی شمرد که منجر به بسیجِ گروهی از مسلمانان علوی و مبارزه سیاسی آنان تحت لوای نامِ شیعه شد.
به بررسی مبانی فکری و اعتقادی زرتشتیان و مقایسه آن با اعتقادات ناب اسلامی اختصاص دارد. نویسنده با اشاره به حرکات سازماندهی شده اخیر زرتشتیان در هَجمه به عقاید اسلامی ، دعوت مسلمانان به ترک آیین نجات‌بخش اسلام و روی‌آوردن به زرتشتیگری، هدف از نگارش این اثر را بیان نظر اسلام و محققین اسلامی درباره آیین زرتشت، اشاره به انحرافات آن و پاسخ به شبهات مبلغان آن می‌داند. وی در آغاز به ریشه‌های تاریخی زرتشتیگری پرداخته و آن را آیین مجهولی می‌داند که سرآغازش ناپیدا و یا دست‌کم به شدت محل اختلاف است.
پژوهشی کوتاه در تحلیل و بررسی اختلاف شیعیان یا دیگر مسلمانان است. نویسنده در این اثر، به عقایدی اشاره می‌کند که باعث انزوای شیعه در جهان اسلام شده و علت آن، پافشاری علمای مذهبی شیعه بر این اعتقاداتِ باطل است.
بررسی روایی و تاریخی جایگاه و عملکرد منافقانِ مدینه و دیدگاه قرآن کریم نسبت به آنهاست. یکی از موضوعات جنجال برانگیز میان فرقه‌های اسلامی، عدالت صحابه رسول الله است و اینکه آیا از آنان ردّه (برگشت از دین) یا نفاقی سر زده و آیا آیاتی که منافقان مدینه را مذّمت می‌کند، شامل برخی از صحابه هم می‌شود، یا به طور کلی از افراد دیگری سخن می‌گوید.
اثر مفصل و مشروحی است در بیان اعتقادات اصیل اسلامی و حقایق تاریخی اسلام. هدف نویسنده از تألیف این اثر، موشکافی علل اختلاف شیعه و سنی ، حقیقت‌یابی اعتقادات آنان و زدودن پرده خرافات و ابهام و جهل از چهره صحابه پیامبر اکرم است. وی در آغاز، به حب اهل بیت و چرایی آن اشاره کرده و به توضیح و تبیین معنای دقیق آن می‌پردازد. در ادامه، دیدگاه مراجع و علمای بزرگ شیعه را در مورد امامان اثنی‌عشری شرح داده و از جمله آنان به خمینی، خویی، محمد صادق صدر، وحید خراسانی، عبدالرسول احقاقی و کاشف الغطا اشاره می‌کند،
به بررسی و حقیقت‌یابیِ ادعای شیعیان درباره وجوب امامت علی و فرزندانش پس از پیامبر خدا و غصب حق آنان از جانب برخی صحابه اختصاص دارد. نویسنده در این اثر، تنها به آیات قرآن و کتاب‌های حدیثی و تاریخی شیعه استناد کرده تا نشان دهد که حقانیت خلفا و بطلان عقاید و ادعاهای شیعه، چگونه در آثار خودِ آنها انعکاس یافته است. وی بدین صورت، خواننده را به بازاندیشی در عقاید و انصاف در قضاوت دعوت می‌کند.
اثری است انتقادی که به بررسی مبانی فقه شیعه با تکیه بر فقه جعفری اختصاص دارد. نویسنده در این اثر ابتدا تاریخ و چگونگی پیدایش فقه جعفری را در اندیشه شیعی بیان می‌کند. سپس با بهره‌گیری از منابع دست اول و آراء مجتهدان شیعی، به نقد مهمترین نظرات فقهی شیعه دست می‌زند. وی کتاب را در 6 فصل تنظیم نموده است: نخستین فصل کتاب، اصول معروف چهارصدگانه (أربعمائه) را از دیدگاه حدیثی نقد و تحلیل می‌کند. فصل دوم به اختلافات شدید و متعددی اشاره دارد که میان فقهای مذهب جعفری وجود دارد، در فصل بعد، روایات نقل شده از امام صادق را با ذکر نمونه‌هایی از کتاب‌کافی بررسی می‌کند. در فصل‌های بعد به نقد و تحلیل قاعده «خُذ ما خالف العامّه» و تقّیه و مفهوم آن از دیدگاه خلفای شیعه و مقایسه آن با سنت پیامبر می‌پردازد. فصل پایانی کتاب، نمونه‌هایی از عجیب‌ترین و غیر عقلانی‌ترین نظراتِ فقهیِ شیعه جعفری معرفی و تحلیل می‌شوند.
بیان فضایل و مناقب اهل بیت و صحابه رسول خدا صلی الله علیه وسلم است. این اثر، با هدف تکریمِ شخصیت بزرگان صدر اسلام و افشای دروغ‌های تاریخی درباره آنان، به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در فصل نخست با نگاهی به گذشته به دلائل و انگیزه‌های سوء استفاده از نام اهل بیت رسول خدا، پیامدهای آن را تشریح می‌کند. معرفی دوستداران حقیقی اهل بیت و گواهی تاریخ درباره سخنان و رفتار آنان نسبت به خاندان نبی اکرم موضوع فصل بعدی کتاب است. وی در فصل سوم کتاب، آیاتی از قرآن کریم را شرح و تفسیر می‌کند که به فضایل صحابه رسول خدا اذعان دارند و در ادامه، مکارم اخلاقی و دینی ایشان را در سنت مطهّر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شرح می‌دهد. سخنان علی بن ابی طالب و علی بن حسین درباره جایگاه رفیع صحابه، موضوع بخش‌های پایانی کتاب است.
معرفی و شرح اصول دین اسلام براساس آیات قرآن کریم است. نویسنده در مقدمه این کتاب، اصول دین را آنگونه که شیعیان تعریف می‌کنند، در تضاد با معارفِ حقیقی اسلام و آموزه‌های قرآن مجید دانسته و هدف خود را از نگارشِ اثر حاضر، شناخت دین و ارکان ایمان بر مبنای کلامِ حق عنوان می‌کند. وی در آغاز، ویژگی‌های هدایت الهی را از طریق نزول وحی برشمرده و آیاتی از قرآن را درباره دو اصل «ایمان» و «عمل» هستند، شرح می‌کند. سپس به بحث درباره عقلانی ‌بودن ایمان به خدا و روز قیامت، منافع و محاسن باور به آنها می‌پردازد. در ادامه، شرایط و جزئیات اعتقاد به فرشتگان، پیامبران و کتاب‌های آسمانی را بیان نموده و آنگاه روش‌های شناخت خدا در قرآن را توضیح می‌دهد. بخش پایانی کتاب، به نقد و تحلیل باورِ شیعه درباره عدل و امامت (به عنوان دو اصل از اصول پنجگانه دین از نظر شیعه) می‌پردازد.
اثری بسیار جامع و مبسوط است در بیان عقاید ناب اسلامیِ برگرفته از قرآن و سنت پیامبر اکرم و مقایسه آن با اعتقادات شیعه امامیه. نویسنده، کتاب را با بحث پیرامون به اصول معرفتی و تفاوت میان مَنهج قرآنی و اجتهاد بشری آغاز و به نوآوری شگفت‌انگیز قرآن در زمینه «نظر به دلیل قبل از دلالت» اشاره می‌کند. سپس ضمن تبیین مفهوم محکم و متشابه و نمونه‌های آن در آیات الهی، روش‌های مفسرین متقدم و متأخر را در تفسیر قرآن شرح می‌دهد در فصل بعد، قواعد و مقدمات اساسی احتجاج، استدلال و اجتهاد در اندیشه اسلامی و مصادر قانونگذاری را معرفی می‌کند. آنگاه مهمترین اصول عملی و عبادی اهل سنت را شرح و توصیف می‌نماید؛ از جمله: احکام نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، قتل، زنا، ربا، سرقت، شراب و قمار. بخش دوم کتاب به روش امامیه در تعریف اصول اختصاص داشته و رویکرد شیعه را به اخبار و اطلاع، اثبات، تکرار و قطع و وضوح تشریح می‌کند. سپس به معرفت‌شناسی امامیه را در اثبات اصول تبیین نموده و سفسصله‌ها و مغالطات آن را در ترازوی نقد می‌نهد، امامت از دیدگاه شیعه، نظریه حجیت، عصمت از منظر تشیع، تفسیر آیه تطهیر، تضاد اندیشه مهدویت با آیات قرآن، تحریف قرآن در اعتقادات شیعه، حقیقت زیارت، احکام خمس در تشیع، اعتقاد به متعه در جامعه شیعی و رویکرد شیعه به صحابه پیامبر از جمله دیگر موضوعات کتاب است.
بررسی عقلی، منطقی و فقهی پدیده ازدواج موقت و نقد دیدگاه‌های روح الله خمینی در این باره در کتاب «تحریر الوسیله» است. نویسنده در این اثر ابتدا با استفاده از آیات نورانی قرآن و کلام گُهربار نبوی، حرمت ازدواج موقت را ثابت کرده و در ادامه، کلام و نگاه شیعیان را در افترا به عمر بن خطابt نقل می‌نماید و با ذکر روایات متعدد و مسانید، تحریم متعه را از منظرِ صحابه و تابعین نشان می‌دهد. وی سپس نظر اهل بیت و ائمه شیعه را درباره نکاح موقت و حرمت آن شرح می‌دهد. منبع وی در این بخش، کتب حدیثی و روایی شیعه می‌باشد. او روایات جعلی و دروغ‌هایی را که درباره استحباب متعه، به ائمه منسوب کرده‌اند نقل کرده و کذب و ضعف آنها را نشان می‌دهد. افترائات تشیع به صحابه، از جمله عبدالله بن عمر و اسماء بنت ابی بکر و جواب به آنها، موضوع فصل آتی کتاب است. وی سپس در بحثی تفسیری، استنتاج شیعه را از آیه 24 سوره نساء بررسی و باطل می‌نماید. نکات عجیب و غریب در مورد ازدواج موقت از دیدگاه شیعیان و بیان روایات شگفت‌انگیز و جعلی ایشان در این باره، موضوع فصل پایانی کتاب است.
پژوهشی جامع و گسترده است در باب ازدواج موقت و بررسی جواز و احکام مربوط به آن در اسلام. نویسنده در این اثر با استفاده از آیات قرآن، روایات و سیره نبوی و گفتار صحابه (سلام الله علیهم أجمعین) و بررسی تحلیلی و دقیق تاریخ اسلام، علت پیدایش چنین پدیده‌ای را در جامعه اسلام بیان کرده و انگیزه‌های تحریم آن را برمی‌شمارد. وی استدلال‌های شیعه را درباره حلال و مستحب‌بودن متعه ذکر می‌کند و با بهره‌گیری از منابع مذکور، یکایک آنها را به نقد و چالش کشیده و نادرستی و ضعفشان را نشان می‌دهد. سپس دلایل حرمت ازدواج موقت را از دیدگاه قرآن شرح داده و تفاوت‌های بسیار میان عقد دائم و ازدواج موقت را بیان کرده و از این راه، بی‌توجهی و بی‌احترامیِ نگرش شیعه را به زن، خاطر نشان می‌سازد؛ بدین صورت، ثابت می‌شود که هیچیک از شرایط، ضوابط و احکام عقد دائم، در صیغه موقت حاصل نمی‌شود. لذا، چنین پدیده بدعت‌آمیزی یکسره حرام و نادرست است. وی پس از بیان دلایل عقلیِ حرمت ازدواج موقت، بیست و یک شبهه شیعه را در این مورد مطرح کرده و پاسخ کامل و مفصلی برای هر یک ارائه می‌دهد.
1