کتابها
اثری روایت‌گونه درباره شأن و ارزش حجاب و جایگاه آن در اعتقادات اسلامی. نویسنده در این کتاب، جزیره‌ای خیالی را به تصویر کشیده است که نمونه‌ای از جامعه امروز انسانی است و روابط اسلامی و مبتنی بر شعائر دینی در آن حکمفرماست. او بدین طریق نشان می‌دهد که پایبندی به ارزش‌های اجتماعی اسلام – به ویژه حجاب و عفاف زنان– چه نقشِ انکارناپذیر و بسزایی در آرامش جامعه و استحکام بنیان خانواده ایفا می‌کند.
بیان احکام فقهی برای زنان مسلمان است. زن و مرد مسلمان در بسیاری از احکام شرعی و واجبات و محرمات باهم برابرند و علت نامگذاری این اثر، بدان دلیل است که زنان مؤمن جامعه اسلامی بدانند که در دین خدا و سنت رسول همواره مورد عنایت بوده‌اند و همانگونه که خداوند در قرآن مردان و زنان را به طور یکسان مورد خطاب قرار داده است، در مبحث احکام نیز باهم تفاوتی ندارند. نویسندة کتاب حاضر، با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن و سنت پاک نبی کریم، به تشریح مسایل مختلف اخلاقی، شرعی، فقهی و اجتماعی اسلام در بحث نجاسات و مطهرات، عبادات، زکات و جهاد، دیات و جنایات، سوگند و نذر و معاملات پرداخته و در هر مورد توضیحات مفصل و مبسوطی ارائه داده است.
پژوهش مفصل و عالمانه‌ای است دربارۀ زندگی پرافتخار بانوی نجابت و پاکدامنی ام‌المؤمنین حضرت عایشه ـ رضی الله عنها. کتاب با شرح پیشینۀ خانوادگی و نَسب عایشه آغاز شده و سپس نحوه ازدواج ایشان با حضرت رسول را بیان کرده و مسایل مربوط به زندگی شخصی ایشان با پیامبر و ارتباط وی با دیگر همسران رسول را شرح می‌دهد. بخش بعدی کتاب به حوادث پس از وفات پیامبر از جمله نبرد جمل و فتنۀ خوارج اختصاص یافته و نویسنده تلاش کرده است تا تحلیل تاریخی صحیحی از این وقایع ارائه دهد. وی در فصل آتی، فضائل و مناقب و جایگاه علمی حضرت عایشه را برشمرده و نکاتی خواندنی درباره اخلاق و شمایل ایشان بیان می‌کند. بخش پایانی کتاب نیز به نقش عایشه در تعلیم، فتواء و راهنمایی پرداخته و دلایل برتری او بر دیگر زنان را ذکر می‌نماید.
بیان احکام شرعی درباره نحوه پوشش و آرایش زنان در جامعه اسلامی است. نویسنده با اشاره به رواج مظاهر فریبنده پوشش و آرایش زنان غربی در کشورهای اسلامی، آن را خلاف شرع اسلام و سنت رسول دانسته و به تفصیل آنها را بررسی و دلایل مغایرت هر یک را با آموزه‌های ناب اسلامی ذکر می‌کند. خودداری از کسب مال حرام، دوری از اسراف، عدم تقلید و پرهیز از محرمات مواردی هستند که وی از آنها به عنوان قوانین کلی لباس و زینت نام برده و به تشریح هریک می‌پردازد. او مصادیق پیروی از غیر مسلمانان را در خودآرایی، مواردی مانند استفاده از کلاه گیس، رنگ و مِش‌کردن مو، بلندکردن و لاک‌زدن ناخن و کوتاه‌کردن مردانة مو برای زنان دانسته و چراییِ حرمت هرکدام را بیان می‌کند. نمونه‌های تقلید از مردان در خودآرایی زنان و لباس‌هایی که پوشیدن آنها حرام است، موضوعات فعل بعدی کتاب هستند. نویسنده در پایان، دلایل حرمت اقدامات زیر را در شرع مقدس اسلام ذکر می‌نماید: برداشتن ابرو، خالکوبی، فاصله انداختن بین دندآنها، کاشت مو، استفاده از مجسمه در منازل، لنز آرایشی چشم، خلخال، کفش‌های پاشنه بلند و عطرزدن در مجامع عمومی.
مجموعه داستان‌های پند آموز و حکمت‌باری است درباره ایمان و عفافِ زنان مؤمن و پایداری آنها بر اعتقاد و باورهای اسلامی خویش. نویسنده در این اثر، با بهره‌گیری از منابع موثق تاریخی و حدیثی، داستان زنان و دخترانی را نقل می‌کند که با وجود وسوسه‌های شیطانی و جلوه‌های فریبنده دنیایی همچنان بر ایمان خود راسخ بودند و گوهر عفاف و تقوی خود را حفظ نمودند. وی با بهره‌گیری از آیات هدایتگر قرآن کریم، راه‌های مداومت بر اعتقاد دینی را بیان کرده و زنان و دختران مسلمان را به پیروی از الگو های شایسته دینی و تاریخی فرا می‌خواند.
مجموعه‌ای خواندنی از روایات، حکایت‌های تاریخی، داستان‌های آموزنده و نصایح اخلاقی و اجتماعی است که زنان مسلمانان به بازاندیشی در موقعیت مهم و پرافتخار خود و ارج‌نهادن به شأن و منزلت‌شان در جامعه دعوت می‌کند. نویسنده در این اثر، زن مسلمانی را که به وظایف و واجبات خود عمل می‌کند، خوشبخت‌ترین زن جهان می‌داند، زیرا دارای گنجینه‌های عظیم ثروت معنوی و دینی است که همانا دین و اعتقادات راستین و سجایای اخلاقی است. وی مجموعه این روایات نبوی صلی الله علیه و سلم و حکایات و داستان‌ها را در قالب و نامِ نگین‌های درخشان، شمش‌های طلا، گردن‌بندها، طلاها، لؤلؤها، صدف‌ها، زبرجدها، یاقوت‌ها، گوهرها، انگشترها، مرواریدها، مرجان‌ها، الماس‌ها و دُرها عرضه کرده و زنان مسلمانان را به سوی سعادت و ثروت اخروی رهنمون می‌گردد.
فلسفه حجاب در اسلام را بیان کرده و مفاسد ناشی از خودآرائی و بی‌حجابی زنان را شرح می‌دهد. نویسنده در این کتاب، با استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، مظاهر عدم رعایت پوشش اسلامی و آثار فسادانگیز آن را بررسی می‌کند. وی بحث را با مفهوم و مصادیق تَبَرُّج (خودنمایی) آغاز کرده وعلل آن را از لحاظ روانی و اجتماعی تحلیل می‌نماید.در ادامه، عذرهایی را که برخی زنان برای توجیهِ بی‌حجابی خود بیان می‌کنند، نقل نموده و به آنها پاسخ می‌دهد. در پایان، احکام اسلامی مربوط به تبرج و خودآرایی به تفصیل بیان می‌شود.
رساله کوتاهی است درباره خطرات اجتماعی و اخلاقی‌ای که دختران و زنان مسلمان را تهدید می‌کند. نویسنده با اشاره به شرایط اجتماعی و انسانی جدیدِ حاکم بر دنیا، مناسباتِ بینافردی را بستری برای اغفال و آلوده‌کردن دامن دختران و زنان مسلمان می‌داند و می‌کوشد تا با معرفی و روشنگری درباره این دام‌ها و ظواهر فریبنده امروزی، آنان را از خطرات بالقوه برهاند. فلسفه و برکات حجاب - به عنوان دژی مستحکم در برابر وسوسه‌های شیطان- و دستورات اسلام و پیامبر پاک صلی الله علیه وسلم درباره رعایت حدود مراوده با نامحرمان، از جمله مسائل و نکاتی است که در این اثر بدانها پرداخته است.
رساله‌ای است در باب فلسفه حجاب در اسلام و فوائد و برکات آن برای زنان مسلمان. نویسنده در آغاز، به عواملی اشاره می‌کند که موجب شیوع گناهِ بدحجابی و بی‌حجابی در جوامع اسلامی شده است و در ادامه، با بهره‌گیری از آیات نجات‌بخشِ قرآن کــریم، لزوم رعایت حجاب را در جامعه بیان می‌کند. در ادامه، معنا و مفهوم حجاب ، شرایط حجاب شرعی، نوع پوشش و حدود آن را شرح می‌دهد، وی در فصل بعد، به بحث چهره‌آرایی زنان وارد می‌شود و ضمن بیان مفاسد آرایش برای نامحرم، احکام الهی و سنت رسول خدا را در این مورد بیان می‌کند. پایان کتاب، توصیه‌هایی است جهت حفظ بهتر حجاب و عفاف برای خواهران مسلمان.
مجموعه ای خواندنی ازحکایت‌های اخلاقی و روایت‌های موثقی است که صبر و پایداری زنان مسلمان را بر ایمان و عفافشان نشان می‌دهد و ارزش‌های آن را شرح می‌دهد. نویسنده، که خود سال‌ها در کشورهای غربی زندگی کرده است، داستان‌هایی را نقل می‌کند که یا مستقیماً برایش نقل شده و یا از زبان دیگران شنیده است. در کنار آن، داستان‌هایی از زندگی بانوان پاکدامن تاریخ و صحابی صدر اسلام روایت می‌کند که با حفظ گوهرِ عفاف و ایمان، رضوان الهی را بدست آورند. وی پس از هر حکایت، با استناد به آیات نورانی قرآن و احادیث گرانبار نبوی صلی الله علیه و سلم درس‌های مهمی درباره عفاف و پاکدامنی ارائه می‌دهد.
شأن و ارزش والای نماز را بیان کرده و راهکارهای مداومت بر آن را شرح می‌دهد. نویسنده در کتاب حاضر، نمازگزاران را موحدان عابدی می‌داند که حتی گنبد و گلدسته‌های مساجد دلتنگ آنها شده و در فراقشان اشک حسرت می‌ریزند. وی در خلال کتاب، داستان‌های خواندنی و آموزنده‌ای درباره مردان و زنان مسلمان نقل می‌کند که در اثر ادای به موقع و خاشعانه نماز، به درجات رفیعی رسیدند. همچنین با استعانت از آیات نورانی قران کریم و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم اجر و پاداش نمازگزاران را توصیف نموده و مسلمانان را از سهل‌انگاری نسبت به این فریضه عظیم باز می‌دارد.
بیان زندگینامه 39 نفر از زنان ارجمند صدر اسلام و مکارم اخلاقی آنان است. نویسنده با اشاره به تلاش‌های هدفمند استعمار برای اشاعه فحشا و بی ‌بند و باری در میان زنان مسلمان و دورکردن آنان از فرهنگ اصیل اسلام، هدف خود را از نگارش این اثر، آشنا کردن بانوان جامعه با الگوهای برتر و راستین زن مسلمان و بازشناسی هویت دینی ایشان می‌داند. وی در آغاز هر بخش، معرفی مختصری از یکی از بانوان صحابی عهد رسول الله به دست می‌دهد و در ادامة آن، داستانی پندآموز، که در بردارنده نکات دینی و اخلاقی است، از زندگی هر یک از آنان نقل می‌کند و نکات مهم آن را برای خواننده شرح می‌دهد.
بیان و احکام و دستورات اسلام در خصوص زنان است که با بهره‌گیری از آیات قرآن و روایات نقل شده از پیامبر اکرم تدوین شده است. این اثر، ترجمه فارسی کتاب «تنبیهات علی أحکامٍ تختصّ بالمؤمنات» است. نویسنده در آغاز، جایگاه زن را در دوران قبل از اسلام در جوامع گوناگون بررسی نموده و آنگاه به کرامات و ارزش‌هایی اشاره می‌کند که اسلام برای زنان به ارمغان آورده است؛ سپس رویکرد غیر انسانی و بهره‌جویانه دنیای جدید به زن را بازگو می‌کند. بحث کتاب، با بیان احکام مربوط به آرایش جسمی زنان آغاز شده و در فصل بعد، احکام حیض، نفاس و استحاضه به تفکیک بیان می‌شوند. در ادامه ضمن اشاره به معنا و دلایل و فواید حجاب، ویژگی‌های لباس شرعی زن مسلمان را برمی‌شمرد، فصل پنجم به بیان احکامی اختصاص دارد که مربوط به نمازخواندن زنان است و فصل ششم، درباره احکامی است که واجب است برای زنان مرده مسلمان انجام دهند. احکام ویژه روزه و حج و عمره زنان، مباحثی است که در دو فصل بعدی می‌آید، و فصل‌های پایانی کتاب، به احکام زناشویی و شیوه‌های حفظ کرامت و عزت زن مسلمان اختصاص دارد.