کتابها
پژوهش مشروحی است درباره افکار و معتقدات برخی از مهم‌ترین گروه‌های فکری و سیاسی، احزاب، ادیان، مذاهب و فرقه‌های جهان درگذشته و حال. هدف نویسنده از نگارش اثر حاضر، آشنایی جوانان مسلمان با دیگر اعتقادات و گرایش‌های فکری، عقیدتی و سیاسی و در نتیجه، جلوگیری از نشر و گسترش باورهای منحرف و غیر اسلامی از راه آگاهی بخشی به توده‌های جامعه است. وی برای معرفی هر یک از این گرایش‌های فکری، ابتدا آن را تعریف کرده و سپس نحو تأسیس، اهداف موجودیت و مقاصد بنیان‌گذاران آن را شرح می‌دهد.
تاریخ مدینه منوره را در طول قرون گذشته به اختصار بیان می‌کند. مدینه النبی، که تا پیش از افتخار میزبانی بهترین خلق خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم «یثرب» نام داشت، قدمتی بسیار طولانی دارد و در آثار و منابع تاریخی کهن از آن سخن رفته است. در اثر حاضر، نویسنده به اختصار پیشینه‌ی این شهر را شرح می‌دهد و تغییر و تحولات آن را پس از هجرت نبی اکرم ذکر می‌کند. در ادامه چگونگی تعمیر و توسعه مسجدالنبی را در طول تاریخ توضیح می‌دهد و در پایان مهم‌ترین بناها، مساجد و اماکن آن را معرفی می‌کند.
شرح زندگی پرافتخار خلیفه دوم حضرت عمر فاروق- رضی الله عنه- و بررسی و تحلیل حوادث دوران زعامت آن بزرگوار است. کتاب با شرح نسب و پیشینه خانوادگی حضرت عمر و زندگی وی قبل از تشرفش به اسلام آغاز می‌شود. نویسنده در ادامه، چگونگی ایمان عمر و هجرتش به مدینه را بیان نموده و در فصل بعد، به توصیف نحوه شکل‌گیری شخصیت برجسته و ممتاز او در پرتوی رهنمودهای قرآن و آموزه‌های حضرت رسول- صلی الله علیه وسلم- می‌پردازد.
پژوهش تاریخی مبسوطی است درباره سیره پرافتخار حضرت عثمان- رضی الله عنه- و دستاوردهای درخشان دوران خلافت آن بزرگوار. کتاب با شرح پیشینه خانوادگی و دوران قبل از اسلام عثمان بن عفان آغاز شده و در ادامه، چگونگی تشرفش به اسلام و ازدواجش با حضرت رقیه دختر گرامی رسول خدا- صلی الله علیه وسلم- و هجرت ایشان به حبشه ادامه می‌آید.
شرح رویدادهای زندگی و دستاوردهای چشمگیر فرماندۀ دلاور سپاه اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی است. وی یکی از بزرگ‌ترین و مقتدرترین حکمرانان اسلامی در سده‌های میانه بوده است و پیروزیهای ارزشمندش همچنان مایۀ مباهات مسلمانان است. نویسنده در آغاز کتاب، به نسب و پیشینۀ خانوادگی صلاح الدین پرداخته و کیفیت آموزش و تربیت وی را توضیح می‌دهد.
صحنه‌های تکان‌دهنده در تاریخ اسلام (محمد عبدالله عنان) بیان پیشرفت‌های نظامی و سیاسی مسلمانان و تاریخ فتوحات بزرگ اسلامی در مناطق مختلف دنیا است. نویسنده در آغاز، به عوامل جهش نظامی اعراب مسلمان از سرزمین حجاز و سیاست‌های دینی مسلمانان در نبردهای صلح‌جویانه می‌پردازد.
رویکرد قرآن و رسول گرامی اسلام را نسبت به فتنه منافقان بیان نموده و آنان را از یاران باوفای پیامبر بازمی‌شناسد. نویسنده در آغاز، با استناد به آیات نورانی کلام الله مجید و ویژگی‌های یاران راستین پیامبر و منافقان را بازگو می‌کند. در فصل دوم، پس از بیان مفهوم صحابی، عدالت و درستکاری آنان را به اثبات رسانده و سپس به شبهه‌های مطرح شده در مورد آن بزرگواران پاسخ می‌دهد. فصل پایانی کتاب شرح دیدگاه قرآنکریم درباره مفهوم امامت است.
پژوهش تاریخی مفصلی است در زندگی پرافتخار و دستاوردهای غرورانگیز دو یار باوفا و خلیفه درستکار رسول خداr، حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمرب. نویسنده در بخش نخست کتاب، به زندگانی ابوبکر و سپس عظمت و قدرت روحی آن مجاهد راستین پرداخته و پس از بیان خدمات او در زمان رسول خدا، نحوه انتخابش به عنوان خلیفه و همچنین خدماتش به جامعه مسلمین را شرح می‌دهد. بخش دوم کتاب، زندگی فاروق اعظم عمر بن خطاب را شرح می‌دهد.
زندگینامه و شرح فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شیخ احمد یاسین، از قهرمانان مبارزه با درژخیمان صهیونیسم در فلسطین است. کتاب با بیان پیشینه خانوادگی و چگونگی تولد و نشو و نمای شیخ آغاز می‌شود. در فصل بعد، وضعیت جنبش اسلامی در نوار غزه و نقش شیخ در آن تبیین شده و در ادامه، به وقایع جنگ 1967 و پیامدهای آن پرداخته می‌شود. نویسنده آنگاه اهتمام شیخ را به ایجاد مؤسسات اسلامی، اجتماعی و خیرخواهانه بازگو کرده.
پژوهشِ تاریخی مفصلی است درباره تاریخ زندگی و اقدامات شاه اسماعیل صفوی و تأثیرات حکومت صفویان در ایران. نویسنده در این اثر بر آن است تا اندیشه‌ها و عملکردهای شاه اسماعیل و اطرافیان اثر گذارِ وی را در تاریخ ایران بررسی نموده و نتایج آن را تحلیل کند. وی در این راه، به جنبه‌های روانشناختی شخصیت افراد، توجه ویژه‌ای داشته است.
زندگینامه و شرح آثار و اندیشه‌های «اسدالله خرقانی» روحانی دگراندیش و اصلاح‌ طلب ایران معاصر است. جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، جدای از پیامدهای سیاسی و اجتماعی، تأثیرات عمیقی بر نگرش‌های دینی جامعه نهاد که یکی از مهم‌ترین آنها پیدایش حرکت‌های اصلاح‌ طلبانه دینی برای برون‌رفت از خرافات مذهبی و عقاید انحرافی شیعی بود. از جمله شناخته‌ شده‌ ترین و اثرگذارترین شخصیت‌های این جنبش، سید اسدالله خرقانی رحمه الله است که بزرگانِ بسیاری از اندیشه‌ها و آثار وی الهام گرفته‌اند.
شرح زندگی و فتوحات سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بزرگ سپاه اسلام در جنگ‌های صلیبی است. نویسنده در آغاز آنها علل برافروختن جنگ‌های صلیبی در قرون وسطی را بیان نموده و در ادامه، به اقدامات و سیاست‌های سلاطین و پادشاهان بزرگ اسلامی در مبارزه با هجمه مسیحیت به سرحدات اسلامی می‌پردازد، و از جمله به اقدامات عماد الدین و نورالدین زنگی اشاره می‌کند. وی سپس، تاریخ زندگی صلاح الدین ایوبی- سردار بزرگ سپاه اسلام- و مکارم اخلاقی و فتوحات وی را تشریح کرده و نقش او را در پیروزی مسلمانان و فتح قدس شریف بازگو می‌کند.
شرح حال بیست نفر از زنان دانشمند و سیاستمدار کُرد در طول تاریخ فرهنگ اسلامی است. نویسنده در این اثر کوشیده است تا با شرح فراز و شیب‌های زندگی این شیرزنان آنان را الگوی مناسب برای جامعه بانوان اسلامی معرفی کند، تا زنان و دختران امروز با الهام‌گرفتن از حیات پرافتخار آنان راه سعادت و بهروزی در پیش گیرند. وی در بخش نخست کتاب شرح حال ده نفر از اُمرا و حکمرانان زن در دوره ایوبیان را بیان نموده و در بخش دوم ده تن از زنان محدث و عالم دینی را معرفی می‌کند.
شرح حال سعید بن جبیر و سعید بن مسیبب (دو تن از تابعین بزگوار) است که از مبارزان راه حق بودند و در مقابل حاکم ستمگر زمان خود- حجاج بن یوسف- ایستادگی کرده و جام شهادت نوشیدند. نویسنده، بخش نخست را به احوال سعید بن جبیر اختصاص داده است. در این بخش، وی ابتدا مختصری درباره ولادت سعید بن جبیر و خاندان و نسب او گفته و سپس ویژگی‌های دینی و اخلاقی او را بیان می‌کند. چگونگی مبارزه و استقامت وی در برابر ظُلم‌های حجاج و گفت‌وگوی آن دو با یکدیگر، این بخش را به پایان می‌برد. در بخش بعد، داستان زندگی سعید بن مسیب را با مقام و منزلت وی و آرای ائمه سلف درباره آن بزرگوار آغاز و مقام شامخ دینی و ویژگی‌های شخصیتی او را ذکر می‌کند. آنگاه، داستان ازدواجِ مثال‌زدنیِ دختر سعید را از زبان همسر وی نقل نموده و در پایان، به بیان رشادت‌ها و حق‌گویی‌های آن شهید جاوید می‌پردازد.
بررسی تاریخیِ وقایع جنگ جمل و صفین و تحلیلِ علت رویداد و عوامل دخیل در آنها می‌باشد. نویسنده در آغاز کتاب، تصویری گذرا از وقایع دوران خلیفه سوم ارائه داده و سپس پرده از فتنه‌هایی برمی‌دارد که زمینه‌سازِ جنگ جمل شد. وی ضمن اشاره به وقایع روز جنگ جمل و وضعیت دو سپاه در آن روز، به چگونگی شکل‌گیری خوارج و علل بروز جنگ نهروان و صفین می‌پردازد. بخش قابل توجهی از کتاب به سخنان و عملکرد صحابه و بیانِ گفته‌ها و موضعگیری آنان در قبال این جنگ‌ها اختصاص دارد. او پس از شرح دیدگاه کلی مسلمانان درباره حوادث مذکور، آراء امام حسن بصری، امام شافعی، ابن تیمیه و امام ربانی را در این مورد نقل می‌کند.
بازخوانی واقعه کربلا و تحلیل سیاسی – اجتماعی آن است. نویسنده در این اثر کوشیده است تا ریشه‌های حادثه روز عاشورای سال 61 هجری را بیاید و آن را با شرایط امروزِ ایران مقایسه کند و شباهت‌های آن را برجسته نماید. وی در آغاز، عواملی را بررسی می‌کند که باعث فساد و انحراف جامعه عراق – به ویژه منطقه کوفه – شد. در ادامه، ادعای شیعه را در باره «ریشه اصلی حادثه عاشورا، ماجرای سقیفه و انتخاب ابوبکر بوده است» به دقت تحلیل و بررسی می‌کند. در فصل بعد، می‌کوشد تا پاسخ این پرسش را بیابد که آیا حکومت باید ماهیت قدسی و الهی داشته باشد و حاکم باید منتخب خدا باشد. سپس در فصل آتی، عواقب و مفاسدِ دینی‌شدن سیاست را برشمرده و در پایان ویژگی‌های حکومت طاغوت را نام می‌برد.
پژوهشِ تاریخی مفصلی است درباره تاریخ زندگی و اقدامات شاه اسماعیل صفوی و تأثیرات حکومت صفویان در ایران. نویسنده در این اثر بر آن است تا اندیشه‌ها و عملکردهای شاه اسماعیل و اطرافیان اثر گذارِ وی را در تاریخ ایران بررسی نموده و نتایج آن را تحلیل کند. وی در این راه، به جنبه‌های روانشناختی شخصیت افراد، توجه ویژه‌ای داشته است. او بحث را با معرفی پیشینه خاندان صفوی به ویژه صفی الدین اردبیلی و فرزندان وی، آغاز و سپس به منشأ قزلباش‌ها و عقاید آنها پرداخته و تأثیر عقاید شیخ جنید، شیخ حیدر، سلطان یعقوب بایندر و سلطان علی را بر افکار آنها را بیان می‌کند. شرح دوران کودکی و نوجوانی شاه اسماعیل، چگونگی انتقام از شروانشاه، تشکیل سلطنت در تبریز و تسخیر آذربایجان در بخش سوم مورد بحث قرار می‌گیرد. در بخش بعد، ضمن اشاره به علت و نحوه جدایی ماوراء النهر از ایران، نحوه تسخیر کشور را توسط قزلباش‌ها بیان می‌نماید. انگیزه‌های نبرد چالدیران و پیامدهای اسف بار آن برای کشور، موضوعی است که نویسنده در ادامه بدان می‌پردازد. او بخش ششم کتاب را به بیان چگونگی گسترش نفوذ عثمانی در خاور میانه، جدایی عراق و کردستان از ایران و آغاز انزوای سیاسی حکومت شیعیِ صفویه اختصاص داده است. بحث در نتایج ظهور قزلباش‌ها در ایران، برنامه‌ریزی انتشار ایدئولوژی صفوی در کشور، و نحوه تئوریزه‌ شدن تشیعِ صفوی توسط فقهای لبنانی، موضوعات بخش پایانی کتاب هستند.
روش صحیح مطالعه و پژوهش در تاریخ اسلام و چگونگی استفاده از منابع تاریخی اسلام را بیان می‌کند. نویسنده کتاب، با اشاره به منابغ غنی و متعدد تاریخ اسلام، یکی از نقاط ضعف پژوهشگران مسلمانان را سر در گمی در منابع دینی و تاریخی و برداشت‌های نادرست و قضاوت‌های عجولانه در باره حوادث تاریخی صدر اسلام – به ویژه در باره اصحاب و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وسلم - می‌داند. او در این اثر کوشیده است تا شیوه‌های مناسب تتبع در تاریخ اسلام را شرح دهد، بدین صورت که در آغاز، دلایل قصور در مطالعه تاریخ دین را بیان کرده و در فصل دوم، به معرفی قواعدی می‌پردازد که برای پاسخ‌گفتن به شبهات در باره اهل بیت و سرگذشت آنان ضروری هستند. در فصل بعد، مهم‌ترین کتاب‌های قابل اعتماد در پژوهش‌های تاریخی را معرفی نموده و در فصل پایانی، کتاب‌هایی را نمایان می‌سازد که سیمای تاریخ اسلام را مخدوش کرده و باید با احتیاط و دقت در باره گزارش‌های آن‌ها قضاوت نمود.
تاریخ نزول تدریجی قرآن و شیوه گردآوری و نحوه کتابت آن و مسائل گوناگون مرتبط با علوم قرآنی را بیان می‌کند. نویسنده کتاب را در هفت فصل به رشته تحریر درآورده است که در خلال آنها تمامی مسایل مهم مربوط به تاریخ قرآن را از مسئله حروف هفتگانه (حدیث الأحرف السبعه) تا پایان آنچه که درباره قرائت‌های شاذ به مفهوم عام نوشته شده، پرداخته شده است. شیوه وی در این کتاب، روشی است تاریخی، با تکیه ویژه به نقد روش‌های خاورشناسان، و پرداختن به موضوعاتی در باب مشکلات خاصِ تاریخ قرآن که دیگر کتاب‌های مشابه، از آنها اهمال کرده‌اند. نویسنده در فصل نخست، حدیث حروف هفتگانه را بررسی کرده و روایت‌ها و سندهای مرتبط با آن را ذکر می‌کند. در فصل بعد، به مطالعه نسخه‌های شفاهی و مکتوب قرآن پرداخته و میزان آشنایی پیامبر را با نوشتن و خواندن متون و سپس نقش کاتبان و حافظان وحی ارزیابی می‌کند. فصل سوم، بررسی مشکلاتِ اصالت و شیوه‌های کتابتی است که در روزگار پیامبر، مبنای نوشتن قرآن بوده است. نویسنده در فصل چهارم یکی از مهم‌ترین مشکلاتِ تاریخ قرآن یعنی «قرائت به معنا» را مورد مداقه قرار داده است و این، موضوعی است که خاورشناسان در بزرگنمایی آن و به هول و هراس افکندن پیرامون اخبار و نتایج آن، نقش عمده‌ای دارند. در این فصل، وی به کار خاورشناسان از آن جهت می‌پردازد که این موضوع در آثار این مستشرقین و در کتاب‌های شاگردان عرب و مسلمان ایشان، تجلی یافته است. موضوع فصل پنجم، بررسی متن قرآن بعد از وفات پیامبر در روزگار ابوبکر و عمر و عثمان و ردّ شبهات تاریخی پیرامونِ این دوره است. فصل بعد، بررسی و مطالعه مصحف‌های منصوب به صحابه و تابعین است و ارزیابی ادعای خاورشناسان در این مورد که مصحف عثمان، نمایانگر طبقه اشراف (آریستوکرات) در جامعه اسلامی است. فصل هفتم، پژوهشی است درباره چگونگی ورود قرائت‌های شاذ و تصحیح آنها، همچنین بررسی رویکردهای چندگانه در معیارهای قضاوت پیرامون قرائت‌های قرآنی و دفع شبهه‌هایی که در پی رسم الخطّ عثمانی در قرائت‌ها به وجود آمده است.
بررسی وقایع تاریخی درباره زندگی و شهادت حضرت عمار، معرفی قاتلان واقعی وی و دفاع از ساحت صحابه و یاران باوفای رسول‌الله- صلی الله علیه وسلم- است. اثر حاضر، بخشی است از کتاب «اظهار حقیقت» که شیخ صدیقی در پاسخ و نقد کتاب «خلافت و ملوکیت» اثر ابوالأعلی مودودی نگاشته است. وی در کتاب حاضر، به دفاع از حضرت معاویه و اقدامات وی در دوره خلافتش پرداخته و از نقشه دشمنان و بی‌خبران برای نسبت قتل حضرت عمار به وی پرده برمی‌دارد. وی پس از مقدمه‌ای کوتاه درباره فتنة سبائیت، بر اساس چهار دلیل، مردم شام را از قتل عمار مبرا می‌داند و شهادت آن بزرگوار را به سبائیانی نسبت می‌دهد که در لشکر حضرت علی رخنه کرده بودند و برای این گفته خود، سه دلیل مهم اقامه می‌کند. بخش پایانی کتاب نیز به پاسخ به پرسش‌ها و شبهات در این زمینه اختصاص دارد.
1