کتابها
دیدگاه حضرت علیu را نسبت به خلفای راشدین بیان کرده و رابطه دوستانه و صمیمانه ایشان را به تصویر می‌کشد. نویسنده در این اثر با بهره‌گیری از روایات نهج‌البلاغه و دیگر کتب معتبر شیعه، مقام و منزلت صحابهy را از دیدگاه ائمه و پیشوایان تشیع – به ویژه علیu - بیان نماید و از این رهگذر، میزان اختلاف عقیده اهل تشیع با آراء و اندیشه امامان‌شان را برای جویندگان حق، آشکار سازد.
پژوهشی تاریخی مبسوطی است در تاریخ تحلیلی خلفای اربعه. نویسنده در این اثر، با بهره‌مندی از مهم‌ترین مراجع و مصادر تاریخی، چگونگی انتخاب ابوبکر، عمر، عثمان و علیy را به سِمت خلافت پیامبر تشریح و دستاورهای مهم هریک از این بزرگواران را در دوران پربرکت خلافت‌شان بازگو می‌کند. وی در آغاز، به چگونگی بیماری و وفات خیرالبشر- حضرت محمد مصطفیr- پرداخته و وقایع آن دوران را شرح می‌دهد. سپس به تفکیک و تفصیل، نحوه خلافت خلفای مذکور و مسایل و رویدادهای دوران خلافتشان را بیان کرده و به نقل و تحلیل عوامل شهادت حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی† می‌پردازد.
داستان‌هایی از زهد و درستکاری و ایثارگری صحابه کرام پیامبر گرانقدر اسلام صلی الله علیه وسلم را روایت می‌کند. نویسنده در این اثر تلاش کرده است تا با نشان‌دادن جنبه‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی و شخصیتی یاران صدیق رسول خدا و توصیفاتی که پیامبر از مکارم اخلاقی آنان کرده است، الگوهایی نمونه و راستین در اختیار مسلمانان امروز قرار دهد. وی حکایت‌های مختلفی را از اصحاب رسول در دوازده موضوع مختلف جمع‌آوری و عرضه نموده است.
بیان دیدگاه‌های اهل سنت و جماعت درباره شأن و جایگاه صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. نویسنده در این اثر پس از بیان مفهومِ صحابی، به مرتبه صحابیت، ارزش آن و تعداد صحابه پیامبر می‌پردازد. آنگاه عدالت را معنا کرده و ویژگی‌های شخص عادل را از دیدگاه اسلام توصیف می‌کند. بخش دوم کتاب، به تبیین علتِ اعتقاد اهل سنت به عدالت و درستکاری یاران پیامبر اختصاص دارد. در بخش پایانی نیز نکاتی درباره علل مشاجره اصحاب پیامبر با یکدیگر و نحوه برخورد دیگر مسلمانان با لغزش‌های اصحاب ارائه می‌کند.
حوادث و رویدادهایی را که منجر به بروز جنگ جَمل شد، بیان و این حادثه را به لحاظ سیاسی تحلیل می‌کند. نویسنده در آغاز به چگونگی شهادت حضرت عثمان – به عنوان سرآغاز فتنه – می‌پردازد و موضع‌گیری اصحاب را در این مورد شرح می‌دهد. در ادامه، به تأثیر فتنه سَبَئیّه در ایجاد فتنه اشاره کرده و اختلاف نظر صحابه در مورد شیوه قصاص قاتلان عثمان و دیدگاه طلحه و زُبیر و عایشه و معاویه را به تفکیک بیان می‌کند.
شرح حال ده تن از صحابه رسول الله و بیان مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌هایِ آنان برای نشر اسلام و معارف دین است. این اثر، در کنار روایت تاریخی – داستانی درباره زندگی یاران پیامبر، درسنامه‌ای اخلاقی و ایمانی برای دیگر مسلمانان است. نویسنده با نثری روان و شیوا، چگونگی اسلام‌آوردن این بزرگان و گوشه‌هایی از زندگی آنان را نقل می‌کند.
تاریخ حیات پربرکت ابوهریره – صحابی بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم - و تلاش‌ها و مجاهدت‌های او را برای حفظ و اشاعه سنت رسول صلی الله علیه وسلم به تفصیل بیان می‌کند و از ساحت وی در برابر انتقاد و شبهات کورکورانه شیعیان مغرض دفاع می‌کند. نویسنده کتاب را با شرح نسب و پیشینه خانوادگی ابوهریره آغاز نموده و مختصری از احوال او را در دوران قبل از اسلام‌ آوردنش توضیح می‌دهد.
وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه بین النهرین را در دوران خلافت ابوبکر تا علیy بررسی می‌کند. هدف نویسنده از تألیف این اثر، آن است تا نشان دهد این منطقه چگونه پس از ورود اسلام و در اثر آموزه‌های ناب و فرهنگ دینی، دارای فرهنگ و تمدنی غنی شد، تا نسل امروز را با برکات علمی و اجتماعی اسلام آشنا ساخته و حقیقتِ پیام آسمانی آن را برایشان آشکار سازد.
جایگاه و مقام رفیع صحابه پیامبر اسلام را بررسی کرده و به شبهات دشمنان و مغرضان پاسخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف شیعیان و اهل‌سنت، شأن و مقام صحابه و عملکرد آنها در صدر اسلام و دوران خلفای راشدین است. نویسنده در این اثر کوشیده است تا با بهره‌گیری از معتبرترین منابع روایی و تاریخی، حقیقت امر را بیان نماید و از آن بزرگواران در برابر شبهات و اتهامات مخالفان دفاع کند.
نقل و شرح گزیده‌ای از خطبه‌های خلیفه دوم مسلمین – فاروع اعظم، عمر بن خطاب رضی الله عنه است. این اثر مختصر، با هدف آشنا کردن خوانندگان با اندیشه‌ها و آرمان‌های حضرت عمر و نگرش ایشان به مسایل دنیوی و اعتقادی به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور، نویسنده، برخی سخنان آن بزرگوار را ذیل 12 موضوع و خطبه مختلف جمع‌آوری کرده و پیام‌های هریک را برجسته می‌سازد.
معرفی و شرح حالِ زنان صحابی دوران پیامبر اکرم و توصیف مناقب و مکارم اخلاقی ایشان است. هدف از نگارش این اثر، آشنایی زنان مسلمان عصر حاضر با شیوه زندگی و دینداری و سلوک زنان برجسته صدر اسلام و الگوبرداری از آنان است.
شرح حال بانوان شریف و بزرگوارِ دوران رسول اکرم و توصیف مجاهدت‌ها و خدماتشان به اسلام است. این اثر برای زنان مسلمان عصر حاضر، الگویی تمام عیار از رفتار و کردار و سلوک زن مسلمان است. نویسنده، زندگی هشت نفر از بانوان نمونه صدر اسلام را بازگو کرده و فداکاری‌ها و مکارم اخلاقی و رفتارهای شایسته آنان را به تصویر کشیده است.
رابطه صمیمانه و دوستانه میان خاندان پیامبر اکرم و یاران باوفای ایشان را بیان کرده و دروغ‌های تاریخی شیعه در این مورد را برملا می‌سازد. نویسنده در این کتاب ارزشمند با بهره‌گیری از روایت‌ها و گزارش‌های متعدد تاریخی درباره دوستی و برادری خلفای راشدین و خانواده‌های ایشان سخن می‌گوید و ازدواج‌های متعدد میان ایشان را نشانه‌ای از این وحدت و صمیمیت می‌داند.
بیان شرح حال و روایت‌های تاریخی دربارة یازده تن از صحابه رسول گرامی اسلام است. نویسنده در این اثر کوشیده است تا با استفاده از مستنداتِ تاریخی و اخبار متواتر و صحیح، گوشه‌هایی از زندگی برخی از یاران رسول خدا را با نثری روایی و داستانی بیان کند و ارزش‌های اخلاقی و معنوی هر حکایت را برجسته سازد. نثر کتاب، ساده و بسیار روان است و طیف سِنّی گسترده‌ای از خوانندگان را در بر می‌گیرد.
اثر مختصری است در شرح زندگی پربرکت حضرت عایشه و بیان فضایل وی و دفاع از ساحت آن بانوی بزرگوار. نویسنده پس از توضیح کوتاهی در باره تولد و کودکی و ازدواج عایشه با رسول اکرم، با استفاده از روایات نبوی و حقایق تاریخی، فضایل و برتری‌های او را نسبت به دیگر زنان جهان برمی‌شمارد. وی پس از نقل داستانها و شواهدی در باره دانش و خردمندی آن بزرگوار، سختی‌ها و مصائبی را که وی در طول حیات پربرکتش متحمل شد، بازگو کرده و در پایان آزمایش‌های الهی را در مورد او (از جمله در واقعه اِفک) برشمرده و توضیح می‌دهد.
اثر جامعی است در بررسی رویکرد و موضعگیری صحابه به حوادث پس از وفات رسول گرامی اسلام و بیان فضایل و مناقب آنان. نویسنده در این اثر، تلاش می‌کند تا ضمن بازگوییِ حقیقت تاریخیِ رویدادهای پس از رحلت پیامبر، سیمای حقیقی یاران حضرت محمدr را توصیف کرده و آنان را از گزافه‌گویی و دروغپردازی‌های مفسدان و مشرکانِ مُغرض وارهاند. وی در آغاز، با استناد به آیات روشنگرِ قرآن، به شأن صحابه پیامبر اشاره کرده و سپس جایگاه آنان را در کلام و سیره نبوی بازمی‌نمایاند. در ادامه، به حوادث مربوط به انتخاب خلیفه اول پرداخته و موضعگیری یاران حضرت رسول را در مورد آن شرح می‌دهد. بررسی و وقایع دوران خلفای اربعه و نقش صحابه در آن، نحوه ارتباط صمیمانه آنان با یکدیگر و نقل سخنان ایشان در وصف هریک، از دیگر مباحث کتاب است.
به بررسی تاریخی و روایی رفتار و سلوک پیامبر اکرم با صحابه و شیوه آن بزرگوار در ارشاد و اصلاح آنان اختصاص دارد. رسول خدا، اسوه حسنه در تمام امور مسلمانان است و نویسنده این اثر، تلاش می‌کند تا با استفاده از اخبار صحیح تاریخی و سخنان گهربار آن عزیز بزرگوار و صحابه پاکش (سلام الله علیهم) گوشه‌هایی از زندگی پر برکت ایشان را بیان نماید. وی در آغاز، مسئولیت‌های متعدد پیامبر خدا را در قبال جامعه اسلامی و تک تک اعضای آن برمی‌شمرد و در ادامه، نمونه‌هایی از رفتار ایشان را با اصحابشان در جنگ‌های بدر، احد، خندق و حدیبیه ذکر کرده و نشان می‌دهد این رفتارهای پسندیدة پیامبر، چگونه باعث متانت و وقارِ رفتار صحابه می‌شد.
بیان فضایل و مناقب صحابه بزرگوار و پاک پیامبر اکرم و پاسخ به دروغ‌پردازی‌های شیعه درباره آنهاست. نویسنده در این اثر با استفاده از آیات نورانی قرآن مجید و گفتار پرمغزِ رسول مهربانی – محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم - شأن و جایگاه آنان را نزد خدای متعال و فرستاده برحقش بازگو و از ساحتشان دفاع می‌کند. وی در ابتدا، عالم‌ترین صحابه را با دلائل متعدد معرفی کرده و آنگاه به بحث دوباره افضل آنان می‌پردازد. علت برتری (تفضیل) سه خلیفه اول بر علی، شرح مشاجرات بین اصحاب پیامبر درباره موضوع خلافت و نحوه برخورد صحیح ما با این امر، مباحثی است که در ادامه بدانها پرداخته شده است.
پژوهشی است تاریخی و روایی پیرامون رابطه صمیمانه و دوستانه صحابه رسول اکرم و اهل بیت و خانواده ایشان. نویسنده با اشاره به دروغ‌های تاریخی بسیاری که درباره دشمنی برخی صحابه پیامبر با اهل بیت و ظلم و ستم نسبت به آنان گفته شده، آن را زاییده اغراض شیعیانی می‌داند که هدفشان تفرقه‌افکنی بین امت اسلام و برتری بخشی به خویشتن است. فصل نخست کتاب به تعریف و معرفیِ اهل بیت و صحابه، مناقب اهل بیت و فضایل صحابه اختصاص دارد. در فصل دوم، حکایت‌ها و روایات خواندنی‌ای نقل شده است در باره تمجید و ستایشِ اهل بیت از امام علی تا حسن عسگری از یاران و اصحاب رسول خدا. فصل سوم و پایانی کتاب به بازگویی اقوال صحابه پیامبر درباره تقوا و فرزانگی و فضل اهل بیت نبی اکرم پرداخته و از جمله به سخنان ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، سعد ابی وقاص، عبدالله بن مسعود، ابوهریره، زید بن ثابت و ابی سعید خدری اشاره نموده است.
بیان فضایل، مناقب و ویژگی‌های خلفای اربعه، براساس روایت منقول از پیامبر اکرم و صحابه ایشان است. هدف از نگارش این اثر، شناخت هرچه بیشتر مسلمانان نسبت به بهترین صحابه و دوستان پیامبر و ایمان به شایستگی‌های آنان برای خلافتِ آن بزرگوار است. نویسنده با اشاره به انبوه احادیث و روایاتی که درباره این بزرگواران وجود دارد، صحاح سته اهل سنت به دلیل اعتبار و وثاقتی دارند برگزیده و به نقل حدیث از آنها بسنده می‌کند. وی در چهار فصل جداگانه، روایت‌های خواندنی و جالبی درباره ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنه نقل می‌کند.
1