کتابها
علی علیه السلام امام وحدت
علی امام وحدت - (علیرضا رمضانی) - اهمیت وحدت و اتحاد مسلمانان را در جامعه اسلامی گوشزد کرده و به تلاش‌های امام علی علیه السلام برای برقراری همدلی و یکپارچگی مسلمانان اشاره می‌کند. نویسنده در این اثر نشان می‌دهد که برخلاف ادعای شیعیان مغرض، رابطه‌ای بسیار دوستانه و برادرانه بین حضرت علی و خلفای راشدین رضی الله عنهم برقرار بوده و آن بزرگوار تمام تلاش خود را برای موفقیت خلفای قبل از خود و استقرار وحدت در جامعه، صرف می‌کرده است. وی در آغاز اهمیت وحدت در جامعه اسلامی را تبیین نموده و ضمن اشاره به وقایع مختلف تاریخی که در آن امام علی وحدت بخش جامعه بوده است، دیدگاه آن بزرگوار را در رابطه با خلافت و شرط‌های رسمیت و وجاهت آن بازگو می‌کند. فصل پایانی کتاب، نگاهی است گذرا به عملکرد علی علیه السلام در دوران خلافت و داستان حکمیت.
عقیده امامت و حدیث غدیر
نویسنده : محمود اشرف عثمانی - مترجم : مولانا عمر علی دوست - تحقیق جامعی است در حدیث غدیر و دلایل شیعه در استنباط مفهوم ولایت و امامت از حدیث مذکور. نویسنده در آغاز، وقایع پیش آمده در حجة الوداع و روز غدیرخم را شرح داده و حوادثی را تحلیل می‌کند که منجر به بیان خطبه پیامبر شد. وی سپس آیاتی از قرآن را شرح و تفسیر می‌کند که در اندیشه شیعی، مبنا و دلیل ولایت علی و فرزندانش می‌باشد. فصل بعدی کتاب، به برسی سند حدیث غدیر و چگونگی بازتاب آن در کتب حدیثی اختصاص دارد. بررسی حدیث ثقلین و موالات و مفهوم آنها موضوعی است که در ادامه آمده است. دیگر موضوعات کتاب عبارتند از: استدلال شیعه درباره نصوص امامت و مقایسه آن با موازین عقلی، عوامل روانی پذیرش عقیده امامت و تأثیرگذاری عقاید ایران قدیم بر اندیشه‌های جَزمی شیعی.
زندگانی مادر مومنان بانو عایشه رضی الله عنها
نویسنده : سید سلیمان ندوی - مترجم : محمد گل گمشادزهی - پژوهش مفصل و عالمانه‌ای است دربارۀ زندگی پرافتخار بانوی نجابت و پاکدامنی ام‌المؤمنین حضرت عایشه ـ رضی الله عنها. کتاب با شرح پیشینۀ خانوادگی و نَسب عایشه آغاز شده و سپس نحوه ازدواج ایشان با حضرت رسول را بیان کرده و مسایل مربوط به زندگی شخصی ایشان با پیامبر و ارتباط وی با دیگر همسران رسول را شرح می‌دهد. بخش بعدی کتاب به حوادث پس از وفات پیامبر از جمله نبرد جمل و فتنۀ خوارج اختصاص یافته و نویسنده تلاش کرده است تا تحلیل تاریخی صحیحی از این وقایع ارائه دهد. وی در فصل آتی، فضائل و مناقب و جایگاه علمی حضرت عایشه را برشمرده و نکاتی خواندنی درباره اخلاق و شمایل ایشان بیان می‌کند. بخش پایانی کتاب نیز به نقش عایشه در تعلیم، فتواء و راهنمایی پرداخته و دلایل برتری او بر دیگر زنان را ذکر می‌نماید.
دفاع از آل و اصحاب پیامبر
نویسنده : ابراهیم الرحیلی - مترجم : عبدالرحیم ملازاده ابومنتصر - اثر مبسوطی است که به بررسی دروغ‌ها و خطاهای محمد تیجانی در کتاب «آنگاه هدایت شدم» اختصاص دارد. نویسنده در بخش نخست کتاب، به تعریف شیعه رافضی پرداخته و علت نامگذاری آنان را بدین نام شرح می‌دهد. در بخش دوم به چگونگی پیدایش شیعیان رافضی و نقش یهودیان در به وجود آمدن آنان می‌پردازد. در فصل‌های آتی، نمونه‌هایی از بدگویی‌های آنان را نسبت به ائمه اهل سنت نقل می‌کند. وی در فصل پنجم، دیدگاه اهل بیت و علمای اهل سنت را درباره روش مذهبی و اعتقادات شیعه رافضی بازگو می‌کند. در بخش پایانی، تهمت‌ها و دروغ‌های تیجانی را پاسخ گفته و روش ناقص و پرخطای وی را در تألیف کتابش نقد می‌کند.
حمایت از توحید
نویسنده : عبدالعزیز بن باز - مترجم : اسحاق دبیری رحمه الله - عقاید ناب و اصیل دینی را بیان کرده و مسلمانان را نسبت به بدعت‌ها و خرافه‌های دینی آگاهی می‌بخشد. آیات روشنگر قرآن کریم و سخنان پیامبر مهربان اسلام در جای جایِ این اثر، دلایل مُتقنی هستند بر صحت گفتار و برداشت نویسنده کتاب. وی بحث را با اعتقادات صحیح اسلامی در موضوعات مختلف آغاز می‌کند و در ادامه، به مسئله کمک‌خواستن از غیر خدا (اجنّه و شیاطین) و تصدیق کاهنان و فالگیران می‌پردازد. در فصل بعد، چهار مورد از بدعت‌های رایج در بین مسلمانان را به چالش کشیده و انحرافی‌بودن آنها را به اثبات می‌رساند. ساختن مسجد بر قبرها و دفن‌کردن مردگان در مساجد، بدعت‌هایی هستند که در ادامه به آنها می‌پردازد. بخش پایانی کتاب، به طرح 9 سئوال کلیدی در عقیده اسلامی و پاسخ به آنها اختصاص یافته است
حقایقی از جنگ جمل و صفین
نویسنده : ایوب گنجی - بررسی تاریخیِ وقایع جنگ جمل و صفین و تحلیلِ علت رویداد و عوامل دخیل در آنها می‌باشد. نویسنده در آغاز کتاب، تصویری گذرا از وقایع دوران خلیفه سوم ارائه داده و سپس پرده از فتنه‌هایی برمی‌دارد که زمینه‌سازِ جنگ جمل شد. وی ضمن اشاره به وقایع روز جنگ جمل و وضعیت دو سپاه در آن روز، به چگونگی شکل‌گیری خوارج و علل بروز جنگ نهروان و صفین می‌پردازد. بخش قابل توجهی از کتاب به سخنان و عملکرد صحابه و بیانِ گفته‌ها و موضعگیری آنان در قبال این جنگ‌ها اختصاص دارد. او پس از شرح دیدگاه کلی مسلمانان درباره حوادث مذکور، آراء امام حسن بصری، امام شافعی، ابن تیمیه و امام ربانی را در این مورد نقل می‌کند.
حدیث ثقلین
نویسنده : شاه عبدالعزیز دهلوی - به بررسی و نقد حدیث ثقلین و پیام‌های آن می‌پردازد. نویسنده ضمن بیان داستان واقعه غدیرخُم، خطبه پیامبر اکرم را نقل کرده و معنای دلیل کلمات آن را با استناد به اقوال واژه‌شناسان زبان عرب شرح می‌دهد و بدین شکل، پیام درونی آن عبارت و مفهومی را که حضرت رسول مد نظر داشته‌اند، بیان می‌کند. وی در ادامه با استفاده از منابع دست اول شیعی، دلایل گوناگونی را عرضه می‌کند تا ثابت کند که شیعیان، از آموزه‌های ناب رسول اکرم و تمسک به مشی زندگی و عباداتِ ائمه‌شان دوری گزیده‌اند و علل این انحرافات را شرح می‌دهد.
تئوری امامت درترازوی نقد
نویسنده : حجت الله نیکویی - بررسی تحلیلی و انتقادی اندیشه امامت و حقیقت پژوهی باورهای شیعه در این باره است. کتاب، با بیان دلایل عقلی و منطقیِ ضرورت بعثت پیامبران آغاز می‌شود. نویسنده آنگاه دلایلی را شیعه بر ضرورت نصب امامان معصوم پس از پیامبر صلی الله علیه وسلم اقامه کرده، بررسی و نقد می‌نماید. در فصل بعد، به تفسیر آیاتی از قرآن می‌پردازد که به ادعای شیعه، در اثبات امامت علی علیه السلام نازل شده است. بررسی واقعه غدیر خم، تحلیل حدیث ثقلین و تعارض تئوری امامت با ختم نبوت و ناکارآمدی این تئوری در عصر حاضر، موضوعاتی است که در ادامه بدانها می‌پردازد. وی در فصل آتی، انتقادهایی را که به این باور شیعه از جانب متفکرین مختلف وارد شده، بیان و پاسخ‌های مخالفان را ارائه می‌کند و آنگاه خود نیز به این خرده‌گیری‌ها و شبهات پاسخ می‌دهد؛ از جمله اظهاراتِ جعفر سبحانی، غرویان و مکارم شیرازی.
توحید اسما و صفات
نویسنده : علی محمد صلابی - مترجم : فایق احمدی - اثر موجود جایگاه و اهمیت اسماء و صفات الهی را در اندیشۀ اسلامی تبیین کرده و دیدگاههای گوناگون علمای اهل‏ سنت را در مورد آن شرح می‏‌دهد. شناخت الله تعالی اولین واجب دینی هر انسان مكلّف است و این شناخت به كامل‏‌ترین شکل خود جلوه‌گر نمی‌شود، مگر با آگاهی یافتن از اسماء و صفات و افعال او در آفریدگانش و اقرار به این اسماء و صفات متعلق به پروردگار؛ لذا نویسنده در این اثر ارزشمند کوشیده است تا اطلاعات جامعی دربارۀ مفهوم نام‌ها و صفات حضرت حق ارائه نماید. وی در فصل نخست، چگونگی پیدایش اهل‏‌سنت و ویژگی‌های عقیدتی این گروه را توضیح می‏دهد و در بخش آتی اصول عقیدتی و قواعد استدلال عقلی و منطقی علمای اهل‏‌سنت را بازگو می‏‌نماید. نویسنده در فصل دوم کتاب، برخی از گفتار سلف صالح را در مورد اسماء و صفات الهی نقل کرده و آنگاه تقسیم ‏بندی جامعی از آنها ارائه میکند. وی پس از شرح قواعد شناخت اسماء و صفات و موضع اهل‏‌سنت دربارۀ تأویل و تفویض، دیدگاه بزرگ‏ترین علمای سلف و دانشمندان اهل‏‌سنت را در مورد نحوه تعامل با اسماء و صفات الهی بازگو می ‏نماید.
تحقیقی پیرامون حدیث قرطاس
نویسنده : احمد گلستانی ** بررسی تاریخی و روایی «حدیث قرطاس» و پاسخ به اشکالات، شبهات و تهمت‌های شیعیان در این مورد است. حدیث قرطاس، به حدیثی اطلاق می‌شود که پیامبر در هنگام وفات اصحاب را گرداگردِ خود فرا خواند و فرمود: «قلم و دوات بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید». بسیاری از فرصت‌طلبان و دشمنانِ سنت رسول، با استناد به این حدیث، حضرت عمر را آماج انتقاد و اعتراض قرار می‌دهند. نویسنده در این اثر کوتاه کوشیده است تا با بهره‌گیری از منابع تاریخی و حدیثی معتبر، وثاقت این حدیث را بیازماید. وی در آغاز حدیث قرطاس را از نظر سند و سلسله راویان آن بررسی نموده و آنگاه به این پرسش می‌پردازد که آیا نسبت هذیان به پیامبر از جانب عمر صحیح است یا خیر. بررسی صحت و سِقم داستان و ارائه استدلال‌های حدیثی و قرآنی در دفاع از ساحت صحابه گرانقدر حضرت رسول، موضوع بحث پایانی کتاب است.
پرسش و پاسخ درباره‌ عاشورای حسینی
نویسنده : موالي غيور ** دیدگاه علمای برجسته شیعه را درباره حوادث عاشورا و عزاداری و نوحه‌سرایی برای حسین بن علی رضی الله عنه بیان می‌کند. کتاب با شرح چگونگی رواج آداب و مراسم عزاداری‌های محرم و علل و انگیزه‌های آن آغاز می‌شود. در ادامه، موضعگیری ائمه شیعه را نسبت به این حادثه توضیح داده و تاریخ و سابقه سیاه‌پوشی برای مردگان – به ویژه امام حسین – را بیان می‌کند. سپس مسئله عزاداری و گریه و نوحه زنان در ایام محرم را مطرح و چگونگی و احکام روزه عاشورا را بازگو می‌نماید. واکنش امامان شیعه در قبال ساختن بنابر قبرها و بزرگداشت مردگان در بخش پایانی کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. کتاب به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده، بدین صورت که پرسشی در یکی موضوع‌های فوق مطرح شده و پاسخ علما و صاحبنظران مهم شیعه به آنها با استفاده از آثارشان، ارائه شده است.
شاهراه اتحاد یا بررسی نصوص امامت
نویسنده : حیدر علی قلمداران قمی ** پژوهشی جامع است که به بررسی نصوص و متون معتبر دینی (قرآن، احادیث و روایات) درباره مسئله امامت و نقد و تحلیل آنها اختصاص دارد. این کتاب، که یکی از مهم‌ترین آثار فارسی در زمینه نقد و عیارسنجیِ مفهوم امامت است، آن دسته از آیات قرآن را که شیعه دالّ بر حقانیت سلسله امامت می‌داند، شرح و تفسیر کرده و یکایک احادیث و اخبار رسیده از رسول اکرم، صحابه کرام و ائمه شیعه را از لحاظ سند و راویِ حدیث، به دقت بررسی نموده و پس از جدا کردن اخبار شاذّ و دروغ (که بخش اعظم این روایات را تشکیل می‌دهد) مفهوم و مصداق هر یک را تبیین می‌کند. نویسنده پس از بیان علل و ریشه‌های اصلی اختلاف و جدایی امت اسلام از یکدیگر، ماجرای سقیفه بنی ساعده و مذاکرات و رویداد‌های آن را مورد مداقه قرار داده و ضمن شرحِ ماوقع، کیفیتِ بیعت حضرت علی با ابوبکر صدیق (سلام الله علیهما) و روایات شیعه را در این موضوع، نقل می‌کند. در بخش بعد، ماجرای غدیر خم و حقیقت آن مورد بحث قرار می‌گیرد. در این بخش، شرح واقعه غدیر، انگیزه پیامبر خدا از ایراد خطبه مشهور غدیر و نقدِ برداشت شیعه از آن، محور کلام است. نویسنده در فصل آتی، ماجرای سقیفه را به روایت کتاب "احتجاج" طبرسی نقل کرده و نشان می‌دهد که حبّ و بغض‌های مذهبی، چگونه حقیقت را واژگون و نادرست جلوه می‌دهند. نویسنده در ادامه، ده حدیث مهم شیعه را که در استدلال‌های خود در بحث امامت بدان استناد می‌کنند، به دقت تحلیل و بررسی می‌کند. بیان انگیزه‌های قیامِ ساداتِ علوی در زمان امویان، گفتار صریح ائمه شیعه درباره خلافت و دلایل تاریخی‌ای که همگی حاکی از عدمِ وجودِ نصّ درباره امامت هستند، موضوع فصل بعدی کتاب است. او در پایان، فرقه‌های متعدد شیعه را که پس از هر یک از ائمه سر بر آوردند، معرفی کرده و اعتقاداتشان را شرح می‌دهد.
سرنوشت احادیث تا خلافت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله
نویسنده : ابو عمر انصاری ** اثر مختصری است که تاریخ و چگونگی تدوین حدیث را تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیان می‌کند. یکی از مهم‌ترین طعن‌ها و شبهه‌هایی که مغرضان و دشمنان اسلام نسبت به دومین منبع اسلام وارد می‌کنند، نادرستی و کم‌اعتباری احادیث نقل‌شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌باشد. آنان چنین ادعا می‌کنند که چون زمان شروع تدوین احادیث نبوی چندین دهه بعد از وفات رسول و صحابۀ ایشان بوده است، نمی‌توان به این احادیث اعتماد کرد. نویسنده در اثر حاضر با استناد به منابع اصیل و موثق تاریخی این ادعای نادرست را به کلی رد می‌کند و نشان می‌دهد که زمان آغاز تدوین احادیث نبوی از دوران زندگی خود آنحضرت بوده است. وی ده‌ها نمونه از احادیثی را ذکر می‌کند که به دستور پیامبر توسط صحابه نوشته شده است. همچنین به تلاش‌های تابعین برای جمع‌آوری و حفظ سنت‌های نبوی اشاره می‌نماید و بدین صورت، اطلاعات مختصر و مفیدی در این مورد ارائه می‌دهد.
حقیقت توحید
مفهوم توحید را در اندیشه اسلامی بیان کرده و آثار و برکات باور به آن را در زندگی مسلمانان شرح می‌دهد. کتاب با طرحِ جایگاه توحید در تفکر دینی اسلام آغاز می‌شود. نویسنده در ادامه نشان می‌دهد که مفهوم یکتاییِ خداوند، چگونه با عقل و فطرت انسان سازگار است. سپس، انواع توحید (الوهیت و ربوبیت) و شیوه‌های مختلف عبادت را مورد بحث قرار داده و آنگاه به شرایط تحقق توحید در جامعه اسلامی می‌پردازد. آثار توحید در زندگی انسان، مفاسد و زیان‌های شرک و راهکارهای اسلام برای مبارزه با تفکرات و اعمال مشرکانه، عنوان دیگر مباحث کتاب است.
تلاش های نافرجام برای اثبات امامت از آیه ولایت
نویسنده : د. طه حامد الدليمي ** مترجم : حسن انصاری ** رساله کوتاهی است در نقد و بررسی ادعای شیعه درباره آیه ولایت و شأن نزول و مصداق آن. بنابر اعتقادات شیعه، آیه 55 سوره مائده دلیلی قطعی و محکم بر جانشینی بلافصلِ علی رضی الله عنه پس از پیامبر خدا است و نویسنده این اثر با تفسیر این آیه و بیان علت نزول و معنای آن اصلی آن، بطلان این ادعا را به اثبات می‌رساند. وی بحث را با بیان حجیت استدلال از آیات محکم و متشابه قرآن آغاز کرده و در ادامه، ضِمن بررسی سیاق و سبب نزول آیه، دلایل نادرست‌بودن برداشت شیعه را یک به یک شرح می‌دهد.
بطلان عقاید شیعه
نویسنده : محمد عبدالستار تونسوی ** مترجم : گروه علمی فرهنگی موحدین ** بررسی انتقادی اعتقادات تشیع و ردّ عقاید آنهاست. نویسنده این اثر، که رئیس سازمان اهل سنت پاکستان است، با بررسی دقیق کتب حدیثی شیعه، عقاید آنها را با استفاده از آیات هدایتگر قرآن، روایات نبوی و اهل بیت مورد نقد قرار داده و فساد و نادرستی آنها را اثبات می‌کند. وی با احاطه بر مراجع حدیثی شیعه، عقاید باطل آنان را در هفده فصل مجزا جمع‌آوری کرده و با استدلال و احتجاج کافی، به ردّ آنها می‌پردازد. از جمله این عقاید می‌توان به این موارد اشاره نمود: شرک به خدا، عصمت ائمه، وجوب اطاعت از ائمه، توهین به پیامبر و حسینین و فاطمه زهرا، اهانت به صحابه پیامبر، توهین به خلفا و مهاجرین و انصار، تقیه و فضایل آن، اعتقاد به صیغه، جواز استفاده از کنیزِ دیگران برای لذت‌جویی، عقیده به کسب پاداش در نوحه‌سرایی و گریبان‌دریدن برای حسین بن علی رضی الله عنه.
اندیشه نو - پیرامون اختلافات مذهبی
اندیشة نو (پیرامون اختلافات مذهبی) ابواسامه بررسی موارد و علل اختلاف شیعه و سنی و حقیقت‌یابی آنهاست. نویسنده با اشاره به هجمة روزافزونِ شیعیان غالی و بدعتگذار به ساحت صحابه گرامی پیامبر اکرم و تخطئة اعتقادات اهل سنت، کوشیده است تا از ساحتِ یاران پاکِ رسول خدا دفاع کرده و حقانیت باورهای راستین اهل سنت و انحرافی و مشرکانه‌بودن بسیاری از اعتقادات شیعه را به اثبات رساند. وی در آغاز، دیدگاه اهل سنت را نسبت به صحابه پیامبر تشریح و دلایل عدالت و درستکاری آنان را با استفاده از آیات قرآن و سخنانِ پیامبر حکیم اسلام بیان می‌کند. در ادامه، ضمن بیان حکم دشنام‌دادن و بدگویی از صحابه و همسران پیامبر خدا، به تشریح رویکردِ شیعه و سنی به مبحث تقیه و اقسام مدارات می‌پردازد. در فصل آتی، جانشینیِ بعد از پیامبر و آیات و احادیث مربوط به آن و استدلال‌های شیعه در این مورد را مورد مداقه قرار می‌دهد. رابطه خلفا با حضرت علی علیه السلام، موضوع فدک و بررسی افسانه شهادت فاطمه زهرا علیه السلام در فصل آتی مورد بررسی قرار گرفته و آنگاه، بحث در ازدواج موقت در اندیشه شیعه و حقیقت آن در کلام پیامبر و ائمه علیهم السلام ارائه شده است. توسل، قبرپرستی، تعظیم مردگان و حرمت این کار و اختلاف درباره مسح‌کشیدن یا غسل هنگام وضو، موضوعاتی است که در ادامه می‌آیند.
سیزده شبهه اهل قبور و جواب آنها
نویسنده : ابوحمید عبدالله بن حمید الفلاسی ** عقاید مشرکانۀ شیعیان رافضی را بررسی می‌کند و به شبهات آنان پاسخ می‌گوید. نویسنده در این اثر مختصر، روافض را قبرپرستانی می‌داند که از عبادت خالصانۀ خدای متعال روی گردانده‌اند و همچون مشرکان دوران جاهلیت، به توسل و خرافات روی آورده‌اند. وی با استناد به آیات قرآن کریم، نادرستی ادعاها و بهانه‌گیریهای آنان را ثابت می‌نماید و عقیدۀ توحیدی و صحیح اسلامی را یادآور می‌گردد.
توسل جایز و غیر جایز
نویسنده : عبدالعزیز بن عبدالله الجهنی ** مترجم : اسحاق دبیری رحمه الله ** بیان مفهوم «توسل» و شرح انواع مشروع و غیر مشروعِ آن است. در دین مبین اسلام، «توسل» یکی از والاترین عبادت‌هاست و معنای آن، وسیله قراردادنِ هر عمل صالحی است که موجب رضایت خداوند متعال و تقرّب به او ‌گردد. متأسفانه، شیعیان با برداشت غلطِ این مفهوم و توسل به ائمه و اولیای خود، شرک را در اعتقادات و ابعاد گوناگون زندگی خود نهادینه کرده‌اند. نویسنده این کتاب کوشیده است تا با تفسیر و شرح آیاتی از قرآن کریم که درباره این مفهوم هستند، نادرستی برداشت آنان از این واژه را به اثبات رسانده و جنبه‌های صحیح آن را نشان دهد. عنوان موضوعات مورد بحث در کتاب، عبارتند از: وضعیت باورهای دینی عرب جاهلی در زمان بعثت، شفاعت حق، تفاوت بین جاهلیت و توسل شیعی، تطبیق عملی توسل مشروع در عهد صحابه، توسل جایز، دعا به غیر از خدا، وسایل شرک و ادعاهای شُبهه‌ناک اهل باطل.
عقیده اهل بیت علیهم السلام
نویسنده : عبدالله بن جوران الخضير مترجم : اسحاق دبیری رحمه الله عقیده اهل بیت (الشیخ عبدالله بن جوران – ترجمه: اسحاق دبیری) بیان اعتقادات توحیدی و باورهای اصیل اسلامی و نفی شرک و بدعت از دامان اهل‌بیت گرانقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. جهل عده‌ای از مسلمانان و دشمنی مغرضان در کنار هم باعث پدیدآمدن باورهای افراطی و شرک‌آمیز در باره اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شده است، تا جایی که آنان را از جایگاه انسان برکشیده و اختیارات و نیروهای ماورای بشری برای آنان قائل شده‌اند. نویسنده در این اثر، با استناد به آیات قرآن و سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اعتقادات اصیل دینی ر،ا آنگونه که از جانب خداوند متعال صادر شده و در زمان فرستاده ارجمندش جاری شده است، بازگو می‌کند. فصل نخست، به اهمیت توحید و انواع آن اختصاص دارد. در فصل‌های دوم و سوم، توحید ربوبیت و الوهیت و مسائل مربوط به آن را توضیح می‌دهد و فصل چهارم به شرح توحید اسماء و صفات و قواعد و اصول آن پرداخته است.
1