دو سعید - سعید بن جبیر و سعید بن مسیب

شرح حال سعید بن جبیر و سعید بن مسیبب (دو تن از تابعین بزگوار) است که از مبارزان راه حق بودند و در مقابل حاکم ستمگر زمان خود- حجاج بن یوسف- ایستادگی کرده و جام شهادت نوشیدند. نویسنده، بخش نخست را به احوال سعید بن جبیر اختصاص داده است. در این بخش، وی ابتدا مختصری درباره ولادت سعید بن جبیر و خاندان و نسب او گفته و سپس ویژگی‌های دینی و اخلاقی او را بیان می‌کند. چگونگی مبارزه و استقامت وی در برابر ظُلم‌های حجاج و گفت‌وگوی آن دو با یکدیگر، این بخش را به پایان می‌برد. در بخش بعد، داستان زندگی سعید بن مسیب را با مقام و منزلت وی و آرای ائمه سلف درباره آن بزرگوار آغاز و مقام شامخ دینی و ویژگی‌های شخصیتی او را ذکر می‌کند. آنگاه، داستان ازدواجِ مثال‌زدنیِ دختر سعید را از زبان همسر وی نقل نموده و در پایان، به بیان رشادت‌ها و حق‌گویی‌های آن شهید جاوید می‌پردازد.

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: