افتخار صحبت و همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم

به بررسی تاریخی و روایی رفتار و سلوک پیامبر اکرم با صحابه و شیوه آن بزرگوار در ارشاد و اصلاح آنان اختصاص دارد. رسول خدا، اسوه حسنه در تمام امور مسلمانان است و نویسنده این اثر، تلاش می‌کند تا با استفاده از اخبار صحیح تاریخی و سخنان گهربار آن عزیز بزرگوار و صحابه پاکش (سلام الله علیهم) گوشه‌هایی از زندگی پر برکت ایشان را بیان نماید. وی در آغاز، مسئولیت‌های متعدد پیامبر خدا را در قبال جامعه اسلامی و تک تک اعضای آن برمی‌شمرد و در ادامه، نمونه‌هایی از رفتار ایشان را با اصحابشان در جنگ‌های بدر، احد، خندق و حدیبیه ذکر کرده و نشان می‌دهد این رفتارهای پسندیدة پیامبر، چگونه باعث متانت و وقارِ رفتار صحابه می‌شد.

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: