پاسخ به شبهات قزوینی

پاسخ به شبهات قزوینی
نقد و بررسی دروغ‌پردازی‌های شیعه صفوی غالی است که در پیام و کلام «محمد حسین قزوینی» منعکس شده است. وی از جمله شیعیان افراطی‌ای است که به نمایندگی از برخی مراجع و در رأس آنها «ناصر مکارم شیرازی»، در شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های اینترنتی به تبلیغ و هیاهو برای اندیشه‌های افراطی و باطل شیعه اثناعشری پرداخته با طرح سئوالات و شبهه‌های موهوم، سعی در تشویش اذهان مسلمانان و به ویژه، اهل سنت دارد.