موسوعه آسان در بیان گروهها و فرقه ها

موسوعه آسان در بیان گروهها و فرقه ها
پژوهش مشروحی است درباره افکار و معتقدات برخی از مهم‌ترین گروه‌های فکری و سیاسی، احزاب، ادیان، مذاهب و فرقه‌های جهان درگذشته و حال. هدف نویسنده از نگارش اثر حاضر، آشنایی جوانان مسلمان با دیگر اعتقادات و گرایش‌های فکری، عقیدتی و سیاسی و در نتیجه، جلوگیری از نشر و گسترش باورهای منحرف و غیر اسلامی از راه آگاهی بخشی به توده‌های جامعه است. وی برای معرفی هر یک از این گرایش‌های فکری، ابتدا آن را تعریف کرده و سپس نحو تأسیس، اهداف موجودیت و مقاصد بنیان‌گذاران آن را شرح می‌دهد.