زندگینامه دکتر علی مظفریان

زندگینامه دکتر علی مظفریان
زندگینامه شهید دکتر مظفریان و مجاهدت‌های آن بزرگوار را به اختصار بیان می‌کند. نامبرده از هدایت‌یافته‌گان حق و مروّجان اندیشه توحیدی اسلام بود که در سال 71 و در اثر شکنجه‌های دژخیمان جمهوری اسلامی به درجه رفیع شهادت نایل شد. نویسنده در این اثر کوتاه، شمه‌ای از فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی دکتر مظفریان را شرح داده و تلاش‌های او را برای مبارزه با خرافات و بدعت‌های جامعه شیعی بازگو می‌کند.