زندگینامه استاد احمد کاتب

زندگینامه استاد احمد کاتب
معرفی شخصیت «احمد کاتب» نویسنده، متفکر بزرگ و هدایت‌یافته معاصر است. وی از جمله مؤثرترین مبلغان شیعه در خاور میانه به حساب می‌آمد، تا آنکه نور حق در دلش تابیدن گرفت و دست از عقاید شرک‌آلود و بدعت‌آمیزِ شیعه شسته و به دامان سنت پاک رسول خدا پناهنده شد.