زندگی نامه علامه حاج شیخ اسماعیل آل اسحاق خوئینی رحمه الله

زندگی نامه علامه حاج شیخ اسماعیل آل اسحاق خوئینی رحمه الله
شرح زندگی پرافتخار موحد مهتدی علامه آل اسحاق و رنج و ستمی است که به خاطر عقاید توحیدی‌اش از سوی حکمرانان ایران متحمل شد. ایشان از جمله علمای طراز اول و مطرح حوزه علمیه شیعه و در قم بود که در اثر مطالعه، تفکر و همنشینی با بزرگان اهل سنت (همچون شهید دکتر صیاد) به راه توحید و اسلام راستین هدایت شد و پس از آن لحظه‌ای از مبارزه با خرافات و تبلیغ حقیقت دین دست برنداشت.