خاطرات رضا زنگنه و چگونگی گرويدن ايشان به اهل سنت و جماعت

خاطرات رضا زنگنه و چگونگی گرويدن ايشان به اهل سنت و جماعت
زندگینامه مرحوم رضا زنگنه و شرح و چگونگی هدایت ایشان به سوی یکتاپرستی و مذهب اهل سنت است. در اثر کوتاهِ حاضر، با دلایل و انگیزه‌های گرایش مرحوم زنگنه به اهل سنت آشنا می‌شویم و مصائبی را که وی در این راه متحمل شد همچنین شخصیت‌های تأثیرگذار بر وی را خواهیم شناخت.