نامه ای به امام تراویح (احکام، تذکرات و لطایف)

بررسی مشروعیت نماز تراویح و شرح کیفیت برگزاری آن می‌باشد. نماز تروایح، از جمله نمازهای مستحبی ماه مبارک رمضان است که فضایل بسیاری بر آن برشمرده‌اند. با وجود این، برخی افراد همچنان در مورد استحباب آن دچار تردیدند و همین امر، انگیزۀ اصلی نویسنده از نگارش اثر حاضر است. وی در آغاز، چگونگی پدیدار شدنِ این فضیلت مبارک را  در سنت نبوی بیان می‌کند و آنگاه چگونگی ادای آن را به تفصیل شرح می‌دهد. در بخش پایانی کتاب نیز نکات تاریخی ارزشمندی در مورد نماز تراویح ذکر شده است.


 

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: