همراه با حوریان بهشتی

بیان یکی از بهترین نعمت‌های بهشت، یعنی رضای خداوند و آنگاه بهره‌مندی از حوریان و زیبارویان بهشتی است. یکی از شیوه‌های قرآن کریم برای دعوت بشریت به توحید و عبادت خالق متعال، وصف نعمت‌های بهشتِ برین است. نویسنده در این اثر با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن کریم و احادیث شریف نبوی به وصف حوریان جنت اعلی می‌پردازد و شرح می‌دهد که آنان چه ویژگی‌های ظاهری و باطنی‌ای دارند. او سپس با استناد به این آیات و اخبار صحیح، مسلمانان را پرهیزگاری و عبادت خداوند و در نتیجه، برخورداری از این نعمت عظیم ترغیب می‌کند.

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: