نواقض اسلام

به معرفی و شرح اعمالی اختصاص دارد که انجام دادن آنها موجب خروج فرد از اسلام می‌شوند. به تصریح مؤلفِ این نوشتار، این نواقض در برخی موارد حکم ارتداد را در پی داشته و باعث می‌شوند که جان و مال فرد حلال شود، لذا آگاهی و دور ماندن از آنها و بر هر مسلمانی واجب است. وی با استفاده از آیات کلام‌الله مجید، سنت شریف پیامبر- صلی الله علیه وسلم- و اقوال علمای اسلامی، این نواقض ده‌گانه را معرفی و توضیح مختصری درباره هر یک بیان می‌کند که عبارتند از: شرک، واسطه قرار دادن بین خود و خدا و درخواست از او، کافر ندانستن مشرکان، کامل ‌ندانستن هدایت رسول خدا- صلی الله علیه وسلم- و واکنش منفی به آن، سحر و جادوگری، دوستی و حمایت از مشرکان، اعتقاد به امکان خروج از اسلام، رویگردانی از دین خدا و نیاموختنِ معارف آن.

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: