توحید- رعایت حقوق خدا....
توحید- رعایت حقوق خدا....
تعداد دفعات گوش دادن : 445
تعداد بازدید : 191
بار بارگیری : 255

توحید- رعایت حقوق خدا- عدم شرک- پرهیز از خرافات و کارهای غیرخدایی وارد شده در نذر و نیاز و انجام عبادات مانند قبر، اولیا، طواف، قربانی و غیره- پاسخ به سوالها- برداشتن مخارج ضروری

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: