زندگانی مادر مومنان بانو عایشه رضی الله عنها

زندگانی مادر مومنان بانو عایشه رضی الله عنها
نویسنده : سید سلیمان ندوی - مترجم : محمد گل گمشادزهی - پژوهش مفصل و عالمانه‌ای است دربارۀ زندگی پرافتخار بانوی نجابت و پاکدامنی ام‌المؤمنین حضرت عایشه ـ رضی الله عنها. کتاب با شرح پیشینۀ خانوادگی و نَسب عایشه آغاز شده و سپس نحوه ازدواج ایشان با حضرت رسول را بیان کرده و مسایل مربوط به زندگی شخصی ایشان با پیامبر و ارتباط وی با دیگر همسران رسول را شرح می‌دهد. بخش بعدی کتاب به حوادث پس از وفات پیامبر از جمله نبرد جمل و فتنۀ خوارج اختصاص یافته و نویسنده تلاش کرده است تا تحلیل تاریخی صحیحی از این وقایع ارائه دهد. وی در فصل آتی، فضائل و مناقب و جایگاه علمی حضرت عایشه را برشمرده و نکاتی خواندنی درباره اخلاق و شمایل ایشان بیان می‌کند. بخش پایانی کتاب نیز به نقش عایشه در تعلیم، فتواء و راهنمایی پرداخته و دلایل برتری او بر دیگر زنان را ذکر می‌نماید.