تئوری امامت درترازوی نقد

تئوری امامت درترازوی نقد
نویسنده : حجت الله نیکویی - بررسی تحلیلی و انتقادی اندیشه امامت و حقیقت پژوهی باورهای شیعه در این باره است. کتاب، با بیان دلایل عقلی و منطقیِ ضرورت بعثت پیامبران آغاز می‌شود. نویسنده آنگاه دلایلی را شیعه بر ضرورت نصب امامان معصوم پس از پیامبر صلی الله علیه وسلم اقامه کرده، بررسی و نقد می‌نماید. در فصل بعد، به تفسیر آیاتی از قرآن می‌پردازد که به ادعای شیعه، در اثبات امامت علی علیه السلام نازل شده است. بررسی واقعه غدیر خم، تحلیل حدیث ثقلین و تعارض تئوری امامت با ختم نبوت و ناکارآمدی این تئوری در عصر حاضر، موضوعاتی است که در ادامه بدانها می‌پردازد. وی در فصل آتی، انتقادهایی را که به این باور شیعه از جانب متفکرین مختلف وارد شده، بیان و پاسخ‌های مخالفان را ارائه می‌کند و آنگاه خود نیز به این خرده‌گیری‌ها و شبهات پاسخ می‌دهد؛ از جمله اظهاراتِ جعفر سبحانی، غرویان و مکارم شیرازی.