تلاش های نافرجام برای اثبات امامت از آیه ولایت

تلاش های نافرجام برای اثبات امامت از آیه ولایت
نویسنده : د. طه حامد الدليمي ** مترجم : حسن انصاری ** رساله کوتاهی است در نقد و بررسی ادعای شیعه درباره آیه ولایت و شأن نزول و مصداق آن. بنابر اعتقادات شیعه، آیه 55 سوره مائده دلیلی قطعی و محکم بر جانشینی بلافصلِ علی رضی الله عنه پس از پیامبر خدا است و نویسنده این اثر با تفسیر این آیه و بیان علت نزول و معنای آن اصلی آن، بطلان این ادعا را به اثبات می‌رساند. وی بحث را با بیان حجیت استدلال از آیات محکم و متشابه قرآن آغاز کرده و در ادامه، ضِمن بررسی سیاق و سبب نزول آیه، دلایل نادرست‌بودن برداشت شیعه را یک به یک شرح می‌دهد.